Grote Buitendijk: een snel besluit is slecht voor iedereen – nieuwe werkgroep gewenst

Met nog een aantal partijen te gaan, wordt het inmiddels wel al duidelijk dat we veel raadsleden ervan kunnen overtuigen niet te gaan voor een overmatig snel besluit aangaande het gebied Grote Buitendijk – Hofgeest.

googlevelserbroek.pngDe gemeente heeft zich ondanks verschillende waarschuwingen verkeken in de negative bijwerkingen van het werkgroep onderzoek, welke zij afgelopen zomer en najaar heeft laten uitvoeren. Ook op deze website zijn meermalen publicaties verschenen over de wijze waarop het werkgroep overleg zich heeft ontwikkeld.

Dat resulteert nu gelukkig in een zekere terughoudendheid bij raadsleden om te gaan voor een snelle oplossing. Wethouder Korf wil de snelheid erin houden, door zelf al een voorschot te nemen op model 3. Overigens wel met een royaal gebaar naar de actiegroep om toch vooral ook model 6 te bestuderen. Aan dit model moet nog behoorlijk gerekend worden om op dezelfde manier als de andere modellen te kunnen worden beoordeeld.

De komst van model 6 zal nu ook anderen snel aanzetten tot het maken van alternatieven. B&W, raadsleden en ambtenaren zullen al die nieuwe input serieus moeten nemen. Immers de werkgroep deed niets anders dan het inbinden van 4 al veel langer bekende modellen samen met slechts één nieuw model (de parkvariant ‘het gelukzalig ommetje’ van de actiegroep). Dat is een veel te mager resultaat voor het geld (100.000 euro) welke is uitgegeven aan het werkgroep onderzoek.

De doorrekening van de modellen vond eenzijdig plaats, geen van de deelnemende werkgroepleden kreeg inzicht in de werkelijk gemaakte sommen. Dat model 3 alleen in financiële zin het meest gunstig voor de gemeente zou zijn, was dus op voorhand al te voorspellen. De gemeente zat immers zelf ook aan tafel als belanghebbende.

Maar dat het gespeelde spel meer lekjes vertoonde heeft de gemeente vanuit meerdere invalshoeken te horen gekregen. Het is aan de gemeente zelf te wijten dat zij hiermee het proces nu zelf aanzienlijk vertraagt.

Het is te hopen dat de raadsleden deze vetraging aanwenden om de kwaliteit van het besluitvormingsproces te verhogen door meer burgerparticipatie. Een tweede werkgroepronde met diverse belanghebbenden zijn bereid, dit huiswerk opnieuw te doen. Deze tweede ronde hoeft wat ons betreft ook niets te kosten.

Laat een reactie achter