Groen Links: 'Zo lang mogelijk vasthouden aan behoud van groen'

Marc Hillebrink vindt plan 6 een goed bruikbaar alternatief in het geheel aan besluitvormingsprocessen rondom de Grote Buitendijk. Van de noodzaak van woningbouw in het gebied is hij echter nog lang niet overtuigd.

marc.jpgGroen Links is van mening dat de genoemde aantallen woningen opnieuw onderzocht dienen te worden, te toetsen aan de huidige veranderende actuele omstandigheden. Ook de mogelijke verbreding van de A9 moet duidelijk deel uitmaken van dat proces.

Hillebrink benadrukt nog eens dat B&W voor de raad werkt en niet andersom. Van een besluit door wethouder Korf kan geen sprake zijn, hooguit een niet bindend advies. Dat zij ook plan 6 noemde, werd door Groen Links als een positieve handreiking gezien.

Groen Links blijft ook vasthouden aan mogelijke inbreiding indien daadwerkelijk blijkt dat er behoefte is aan sociale woningbouw. De krimp van het aantal leerlingen biedt die ruimte op plaatsen waar nu nog scholen staan.

(foto: Marc Hillebrink, bron: velsen.nl)

Laat een reactie achter