Fractievoorzitters Democraten 66 Velsen, Christen Unie en VVD bij SeaportTV

Vanavond waren de fractievoorzitters Henk Wijkhuisen – Democraten 66 Velsen, Frits Korf – Christun Unie en Beryl Drijer – VVD te gast bij Jac Zuurbier, presentator van Velsen Centraal bij SeaportTV.

Naast een aantal algemene onderwerpen, waaronder de kredietcrisis en het financiële beleid van de gemeente Velsen, stond ook de mogelijke bebouwing van de strook Grote Buitendijk centraal.

wijkhuisen.jpgHenk Wijkhuisen nam bij dit onderwerp als eerste het woord. Hij herhaalde min of meer zijn uitgangspunten, welke hij ook afgelopen zomer tijdens onze actiebijeenkomst presenteerde in het Polderhuis. Daarbij gaf hij aan dat 80% van de politiek de strook wil bebouwen en slechts 20% tegen woningbouw is. Hij gaf echter voldoende tot denken aanzettende argumenten dit toch vooral niet te doen. Hij zei onder andere: ‘Deze gemeente is nogal makkelijk met het weggeven van groen aan woningbouw. De gemeente is te eenzijdig gericht op industrie, visserij en woningen, terwijl het behoud van groen juist het welzijn positief beïnvloedt.’ Hij voegde daaraan toe dat ook de welvaart van de gemeente baad heeft bij het behoud van groen, juist doordat de waarde van woningen in groene gebieden voor de WOZ waarde bepaling beduidend hoger ligt. D66 Velsen is nog steeds voorstander van een referendum, maar ziet ook wel het bezwaar dat mensen zonder enige betrokkenheid uit andere wijken ook hun oordeel zouden moeten geven. Tot slot betwijfelt de partij de woningbouw opgaven van provincie en gemeente en pleit dus voor het opnieuw doorrekenen van de noodzaak tot woningbouw op basis van de laatste bevolkings onderzoeken van het CBS. ‘Het aantal inwoners in de gemeente Velsen is al jaren stabiel, dus ik vraag me werkelijk af of er wel zo massaal gebouwd moet worden’, aldus de fractievoorzitter.

fritskorf.jpgFrits Korf van de Christun Unie is ook onverminderd voor het groen houden van de groenstrook langs de Grote Buitendijk. Ook hij twijfelt aan de werkelijke noodzaak. Zonder het direct te zeggen omarmt hij wel plan 6 van de actiegroep: ‘Als er dan toch gebouwd zou moeten worden, dan vooral met veel groen en behoud van de open structuur van het gebied’. Ook de Christen Unie twijfelt aan de juistheid van de thans gehanteerde getallen.

Dreijer.jpgBeryl Drijer was, zoals inmiddels bekend is, een heel andere mening toegedaan. Haar partij vindt juist dat alle kleine stukjes groen beschermd moeten worden in de gemeente, waar mensen met hun hondjes lopen – er lopen ook hondjes langs de Grote Buitendijk. De VVD wil één of twee grote lokaties aanwijzen, waar dan massaal gebouw kan worden, om te voorkomen dat in de hele gemeente alle stukjes groen verdwijnen. Zij denkt zelfs nu nog binnen de huidige kreditecrisis, dat veel mensen in Velserbroek naar de mogelijke nieuwbouw lokatie zouden willen verhuizen om groter te kunnen gaan wonen. En juist dat argument druist in tegen de trend van meer één- en twee persoons huishoudens die makkelijk en goedkoper zouden kunnen worden gerealiseerd door middel van inbreiding.
In het verkiezingsprogramma 2006-2010 pleit de VVD overigens voor woningbouw op de huidige VSV lokatie en het verhuizen van de sportvelden, hetgeen overeenkomt met het standpunt van de SP.

Komende maand bezoeken we we nog LGV – Lijst Gerard Vosse, waarmee we dan alle partijen voor wat betreft hun visie aangaande de Grote Buitendijk weer eens in kaart hebben gebracht.

bron foto’s: velsen.nl

Laat een reactie achter