Media blijven aandacht vasthouden over plannen Grote Buitendijk

Gisteren verscheen een artikel in de IJmuider Courant over de mogelijke opbrengsten van het zesde alternatieve plan, ingebracht door de actiegroep. Vandaag liet VSV van zich horen. En Gert-Jan Huijbens deed er nog een schepje bovenop om het gebied tot regionale hangplek te ‘bevorderen’.

Daarnaast ook nog de uitslag van de door de krant gehouden enquete onder haar lezers, waaruit blijkt dat de meerderheid tegen bebouwing is.

VSV beroept zich op de vastgestelde Structuurvisie, waarin zij stellen dat het besluit om VSV te verhuizen daarin al genomen is. Dat is een reeds vaker gehoord geluid geweest. Voorzover wij hebben kunnen begrijpen is een Structuurvisie geen vastgesteld bestemmingsplan, waarin elke vierkante meter precies is omschreven.

Een regionale hangplek langs de Grote Buitendijk is de komische insteek van Huijbens, die overigens wel wat kritiek heeft op de te verschillende plannen die de actiegroep heeft ingediend.

Tot slot hier en daar een reactie in de rubriek lezende schrijvers. Natuurlijk ook ruimte voor voorstanders van bebouwing, maar vandaag dan weer een betoog om de strook groen te houden vanwege de enorme verbreding die de A9 in de komende jaren te wachten staat in combinatie met de nu al veel te hoge concentratie fijnstof in dat gebied.

Laat een reactie achter