Annemieke Korf buigt voor 'ambtenarenplan'

Het gevaar was vooraf al duidelijk aanwezig, B&W zou wel eens misbruik kunnen maken van de uitkomsten van de werkgroep. Annemieke Korf was ‘ingenomen met de manier waarop de werkgroep de modellen heeft bekeken’.

Dergelijke politieke dwalingen pasten goed in haar straatje toen zij gisteren haar ‘besluit’ (in werkelijkheid slechts een advies aan de gemeenteraad) nam voor massale woningbouw langs de Grote Buitendijk. Zonder enkele nuance werd door B&W voor het oorspronkelijke ‘ambtenarenplan’ gekozen. De werkgroep resultaten werden door haar betiteld als ‘kwalitatief werk’, in beperkte termen zei zij wel dat de werkgroepleden het niet met elkaars modellen eens waren, maar die nuance wordt door de lezers van het stuk in de IJmuider Courant over het hoofd gezien.

Natuurlijk is hiermee nog niet gezegd dat massale woningbouw ook gaat plaatsvinden, het woord is nu aan de gemeenteraad. Ondanks de politieke meerderheid voor woningbouw, is het nog steeds de moeite waard om te kijken naar alternatieven.

Natuurlijk is het uitermate pijnlijk dat deze keuze door Korf is gemaakt. De Actiegroep Velserbroek Oost denkt dan ook dat de druk van met name ambtenaar Warmerdam te groot is geweest om daar verzet tegen te bieden. De wethouder, die in het verleden nogal wat politieke weerstand heeft opgewekt, wil kennelijk in de laatste fase van deze ‘regerings periode’ nog een groot succes boeken. Uit de vele gesprekken met Korf hebben wij toch altijd een genuanceerd andere mening kunnen filteren.

Het is te hopen dat de gemeenteraad dit spel inziet en haar voorstel terug verwijst naar de tekentafels. Het is ook te hopen dat de bevolking inziet dat de strijd nog niet gestreden is. Het woord ‘besluit’ is weliswaar gevallen, maar het laatste woord ligt bij de gemeenteraad.

Wij hopen dit proces nog tot na de verkiezingen te kunnen vertragen, zodat het uiteindelijke besluit niet genomen kan worden. Er is dus wederom veel werk te verzetten om de gemeenteraad te overtuigen van het noodzakelijk woongenot binnen de bestaande situatie. Maar vertraging is niet het doel, het doel is behoud van een kwalitatief hoogstaande woon- en leefomgeving.

Laat een reactie achter