Actiegroep raadpleegt bevolking over alternatief plan

In de afgelopen week heeft de Actiegroep Velserbroek Oost haar achterban geraadpleegd ten aanzien van het door ons ontwikkelde alternatieve plan. De gehele woonomgeving Grote Buitendijk/Hofgeest heeft een formulier ontvangen, waarop de bewoners hun mening konden aangeven.

De meerderheid staat achter het alternatieve plan. Ongeveer de helft van deze groep vindt het wel jammer dat het alternatieve plan nodig is, maar liever dit plan dan helemaal volbouwen met woningen en sportvelden. Ook werden veel genuanceerde reacties gegeven. Iets meer dan eenderde was tegen het alternatieve plan en wil graag de huidige situatie behouden.

Uiteraard blijven ook wij van mening dat de huidige situatie behouden zou moeten blijven. Het alternatieve plan is vooral gemaakt met de bedoeling de politiek wakker te schudden door aan te tonen dat de nu bestaande plannen van de gemeente verouderd zijn en niet meer passen in het nieuwe landelijke beleid eerst te kijken naar inbreidings mogelijkheden alvorens groenstroken buiten de huidige bewoning maar massaal vol te bouwen. De gemeente bekijkt nu alleen extreme modellen die of uitgaan van de huidige situatie of van geheel volbouwen.

Om dat laatste te voorkomen willen we de politieke discussie losmaken door te kijken naar een model dat uitgaat van groen, ruimte, kwaliteit en beperkte woningbouw. Onze gemeente weigert tot nu toe naar alternatieven te kijken. Wij willen de politiek dwingen dit toch te doen en ons plan serieus in het proces mee te nemen. Doordat de meerderheid van onze achterban hierachter staat, hebben we het besluit genomen, het alternatieve model deze week aan de politiek te gaan aanbieden. We hopen dat de politiek dit plan dan ook afweegt ten opzichte van de huidige modellen die nu ter besluitvorming bij burgemeester en wethouders liggen.

Laat een reactie achter