Actiegroep bedenkt alternatief met zeer beperkte woningbouw

Op basis van het eerdere plan ‘Het Gelukzalig Ommetje’ heeft de actiegroep gemeend de bevolking van Velserbroek en met name de bewoners rondom de Grote Buitendijk/Hofgeest een alternatief voor te leggen, met daarin een zeer beperkte ruimte voor woningbouw. Wij hopen dat dit plan veel gehoor zal krijgen bij politici, ambtenaren, pers en vooral de bevolking van onze wijk.

We zullen dit plan voor 18 november aanstaande indienen om daarmee het huidige besluitvormingsproces compleet te maken. Wij menen dat de huidige resultaten van de werkgroep te weinig echte alternatieven hebben opgeleverd die vooral basis vormen voor het woongenot binnen de wijk. We zijn voornemens een compleet uitgewerkt plan te presenteren met daarin alle aandachtspunten, die we de afgelopen jaren al meermaals hebben verdedigd richting de politiek.

Dat we met dit plan beperkte woningbouw toestaan, moet vooral door de gemeente worden gezien als onze maximale handreiking. U moet daarbij denken aan een soort buitenplaatsen in een groene omgeving, waarbij het groen rondom de gebouwen grotendeels openbaar toegankelijk is. Wat betreft zowel het aanzicht als het gebruik staat groen dus centraal. Wij vragen echter eerst een oordeel van u als bewoner van dit gebied. De agenda bij de gemeente staat de komende tijd behoorlijk strak volgepland rondom dit onderwerp. Wij zijn derhalve niet in staat deze opzet schriftelijk met u te communiceren. Wij hopen echter op veel reacties, het gaat immers om uw woongenot in dit deel van de wijk. E-mail, bel of reageer op dit bericht. Uw steun is en blijft hard nodig. Het wordt de komende paar maanden spannend…….

Klik hier voor een vergote weergave van onderstaand beeld.

plan2.jpg

In de publicatie die we thans aan het maken zijn, zullen alle uitgangspunten nader worden verklaard. We zullen dan ook de beperkte woningbouw in het gebied nader verklaren.

10 reacties

 1. Fred Wubbenhorst op 3 november 2008 om 23:31

  Chapeau !!

  Goed plan zeker het tot in detail uitwerken waard !
  Alle partijen zouden zich hierin moeten kunnen vinden

 2. Ruud op 4 november 2008 om 20:54

  Ben zeker benieuwd naar de uitwerking, ongetwijfeld is er aan gedacht, maar ik roep het toch nog maar even; parkeren.
  g,Ruud

  ps Is het uploaden van de tekening met meer detail een optie?

 3. Peter Luit op 5 november 2008 om 18:54

  @Ruud, klik op de link boven de schets, dan krijg je een grotere weergave.

 4. José op 7 november 2008 om 22:13

  Nou met alle respect voor het verrichtte werk van de werkgroep, maar hier ben ik dus helemaal niet blij mee.
  Van meet af aan tegen bebouwing geweest, dus de werkgroep gesteund. Nu zie ik tot mijn schrik in de plattegrond dat jullie in het plan “beperkte bebouwing” zelfs appartementen voor mijn neus gepland hebben.
  Kan nou niet zeggen dat ik dit een charmante oplossing vind! In tegendeel zelfs.
  Heb mij ingezet, samen met medebewoners, destijds voor het “speelveld”, daar hebben we bedongen dat er geen hoge dingen zouden komen ivm horizonvervuiling etc. Nu dit! Ik ben even heeeeeel erg sprakeloos en eigenlijk diep en diep teleurgesteld!

 5. Marcel op 11 november 2008 om 17:06

  Dank je José,
  ik ben voor groen houden. Afblijven van het groen.
  Velserbroek is bedoeld als dorp in de polder. Dit begrenst door verdolven landen en de buitendijk.
  Ik zal nooit meebuigen met de groengraaiende politiek. De gemeente wil zijn begroting weer lekker spekken. Schijt aan groen leve de begroting is het moto van de gemeente. Sodemieter-op!

 6. Petra op 11 november 2008 om 17:29

  Ik begrijp niet dat er nu in het plan woningbouw is opgenomen. De actiegroep heeft altijd gestreden tegen woningbouw. Jullie moeten niet meegaan in de beweging van de politiek en een tussenoplossing zoeken. Jullie zijn in de valkuil gestapt dat meepraten meebuigen is. Ik steun deze beweging niet. Mijn advies is dat de actiegroep de ruggegraat recht houdt en tegen woningbouw blijft!

 7. Peter Luit op 11 november 2008 om 22:09

  (even vanut het buitenland): om alle mogelijke vergissingen te voorkomen: Wij gaan als groep nog steeds voor groen!! Dit plan is alleen gemaakt om de gemeente ervan te overtuigen dat er onvoldoende resultaten zijn geboekt bij het werkgroepoverleg. Wij willen hier dus alleen mee zeggen: ‘Als de gemeente onverhoopt besluit tot woningbouw, dan kan het dus ook anders dan de tot nu toe bestaande verouderde plannen’. Dus nee, wij zijn niet voor woningbouw en dat blijft zo.

 8. Jo op 12 november 2008 om 22:51

  Ik kan me voorstellen dat de politiek graag zou zien dat wij als bewoners dit plan goedkeuren. Bijna zeker dat dan de begroting sluitend wordt gemaakt door de verkoop van de grond aan project ontwikkelaars die dan “zomaar ineens” plannen indienen die er uiteindelijk toe leiden dat het toch wordt volgebouwd. Blijf achter je standpunt staan en trap niet in het poldermodel. Toen wij in 1997 onze woning kochten moest de gemeente Velsen ook milieu bewust bouwen. Er is zelfs geen huis met zonnenpaneel uitgerust, ze doen wat ze willen, trap er niet in, de politiek liegt makkelijker dan dat ze zich laten controleren of corrigeren. Zij zijn over een paar jaar binnen en wij zitten met de ellende. Groen blijft groen, dat moet je doen

 9. Erwin op 15 november 2008 om 17:12

  Uiteraard vind ik ook dat het schaarse groen, in de volledig dichtgebouwde polder, behouden moet blijven.
  Laatst artikel gelezen over het Centerparks gevoel, oftewel meer ruimte en groen om de huizen. Jammer dat onze gemeente het maximale aantal woningen per hectare wil hebben. Jammer dat dit de bouwondernemers in de kaart speelt, maar dit is gewoon marktwerking.
  Het idee om van het weiland een park te maken spreekt mij erg aan, het weidse uitzicht naar de A9 zal weliswaar verdwijnen maar een stukje bos en water zal erg mooi zijn. Tevens zal dit ook als een natuurlijke geluidswal werken en de biodiversiteit vergroten,dus twee vliegen in een klap.
  Ga door met jullie goede werk voor geheel Velserbroek.

 10. Silvia op 21 november 2008 om 23:15

  Ik voel me een buurtgenoot van dit gebied, ik woon op zijkanaal B en daarom wil ik graag reageren. Dit nieuwe plan met water trekt mij wel en daarom zou ik graag een paar creatieve ideeën hier willen plaatsen:

  – Een aftakking aan het Zijkanaal B maken vanaf de Dammersweg tot de tennisvelden.
  – ook gelijk een aansluiting maken naar de westbroekplas en eventueel naar vaartjes in de Velserbroek.
  – bestaande wegen handhaven en hier lage bruggen (doorvaarthoogte
  1 m) aanleggen die open kunnen. Ook enkele fietsbruggen aanleggen over dit kanaal.
  – ligplaatsen maken voor woonarken. Dit met de regels die op zijkanaal B gelden. Dwz maximale hoogte 5 m, breedte 6 m en lengte max. 20 m.
  – Kavels bij de ligplaatsen maken, voor een schuurtje, tuintje en parkeerplaats.

  Korte verwoording van het plan:
  Deze nieuwe woonwijk is een natuurgebied. Er worden minimale voorzieningen aangelegd, bijvoorbeeld geen lantarenpalen. Geïnteresseerden kunnen een kavel kopen voor een bedrag tussen 100.000 en 150.000 euro. Als ik naar de lengte kijk van het gebied, en dat afpas op de lengte van het zijkanaal, kunnen er circa 100 ligplaatsen gerealiseerd worden. De kopers kunnen een woonark laten bouwen met afmetingen genoemd als hierboven. Omdat de woonarken cq watervilla’s maar 5 meter hoog zijn, zal dit voor de grote buitendijk bewoners geen vrij zicht zijn. Toch zal het uitzicht ruimtelijk zijn. Rekening houdend met een groene dijk die langs het kanaal ligt, zal bebouwing die boven de dijk uitsteekt, slechts 2 tot 4 meter zijn. Dit valt niet te vergelijken met een betonnen woonwijk.

  Verder wil ik de actiegroep Velserbroek-Oost nog veel succes toewensen met de toekomst. Ps, ik heb vandaag nog de zijkanaal B ijsvogel gezien. Hij vloog op nog geen 100 meter afstand van de A9.

Laat een reactie achter