Helderheid

Vandaag werd een lezenswaardig stuk gepubliceerd in de IJmuider Courant over het verloop van het onderzoekstraject rondom de Grote Buitendijk/Hofgeest. Uiteraard vraagt een dergelijk, overigens goed in elkaar gezet stuk – op een enkele misser na -, om nog wat extra nuances en dus helderheid.

De Actiegroep Velserbroek Oost heeft meteen al bij de eerste vergadering aangegeven niet veel te voelen voor het gesloten karakter van de bijeenkomsten. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat alle openheid van zaken aan de bevolking moet worden gegeven aangaande zaken die hun woon- en leefomgeving beïnvloeden.
De groep heeft zich echter tot en met de laatste bijeenkomst redelijk terughoudend opgesteld in haar uitingen op de website rondom het verloop van het onderzoek. Wel hadden wij forse kritiek op de samenstelling van de werkgroep. Vrijwel alle aanwezigen hadden vooral belangen in het gebied Hofgeest, van de werkzame ondernemers langs de Grote Buitendijk was niemand vertegenwoordigd. De gemeente reageerde door te stellen dat het proces niet democratisch hoefde te zijn en dat ook een compromis tussen belanghebbenden niet het doel was.
Pas daags na de laatste bijeenkomst voelden wij geen enkele noodzaak meer de bevolking te onthouden van inhoudelijke zaken rondom het proces.

Daarnaast zijn wij zeker niet de enige belanghebbende die klachten had over het optreden van de heer Bal tijdens de bijeenkomsten. De heer Bal is voorzitter van VSV, vanuit die rol was hij dan ook aanwezig, maar stelde zich voortdurend op als politicus en zwaaide regelmatig met papieren uit zijn politieke verleden. De voorzitter van de werkgroep was onvoldoende in staat de voortdurende onderbrekingen in balans te houden met de meningen van de rest van de aanwezigen.
Overigens verzint de journalist het gerucht dat de gemeente opdracht aan de voorzitter zou hebben gegeven de heer Bal voortdurend aan het woord te moeten laten.

Het belangrijkste uit het artikel is dat wij het niet eens zijn met de gemaakte samenvatting. Dat klopt. Het samenvattende stuk is gebaseerd op te verschillend uitgevoerd huiswerk door de werkgroepleden. Slechts een paar partijen hebben zich gehouden aan de opdracht om op basis van 20 vragen alle gemaakte modellen te beoordelen. De overgrote meerderhied koos voor wat algemene opmerkingen. Daar een samenvatting van maken die relevant is voor besluitvorming is ondoenlijk. Toch besloot de voorzitter niet tot terugtrekken van juist dat stuk. In de begeleidende brief die de raadsleden en B&W krijgen en/of reeds hebben ontvangen, staat slechts in beperkte termen, dat het samenvattende stuk geen compromis is van de werkgroep.

De resulterende stapel papier van de werkgroep die we, overigens voor het verdere verloop, op constructieve wijze hebben gemaakt, lijkt ons wat veel voor het gemiddelde raadslid om volledig door te nemen. De neiging je dan op een samenvatiing te concentreren is heel begrijpelijk, maar het gevaar van verkeerde interpretaties op basis van een zeer discutabel samenvattend stuk, is dus levensgroot aanwezig.

Dat wij op basis van alle bovengenoemde problemen in het verloop van het onderzoek, de media zelf opzoeken, mag ons naar onze mening niet verweten worden. We zijn uiteindelijk een actiegroep.

Discussieer hier live mee!

IMG_0039.JPG

5 reacties

 1. jolanda op 10 oktober 2008 om 14:10

  Beste lezers,

  Ik ben het helemaal met peter en aktiegroep eens,
  helderheid naar de mensen toe.
  Want de gemeeste is meestal erg duister!
  De samenstelling van de werkgroep is heel selectief gemaakt,
  door de gemeente.
  Want Ik en andere ondernemens en of huurders van stukken land, waren niet uitgenodigd.
  Waarom ? wist de voorzitster van de werkgroep ook niet , Ik kreeg alleen het antwoord dat niet eigenaren van land en grond daar niet bijhoorden. V.S.V is toch huurder ?
  En het gaat toch om de toekomst van De bedrijven in het betreffende gebied, hofgeest en velserbroek Oost.

  Heel raar die werkwijze

 2. Wijnand de Weers op 10 oktober 2008 om 18:18

  Beste Peter Luit.Waarom tegen voetbal velden achter jou huis.Als jij eens wist hoe wij bij V.S.V. elke Zaterdag weer ons moeten inzetten, om de jeugd uit de Velserbroek bij V.S.V.te kunnen laten genieten op ons veel te kleine accomodatie daar zou jij alleen maar respect voor hebben,vooral voor die vele vrijwilligers die daar mee bezig zijn.Want waar draaid het om n.l. onze veel te kleine accomodatie en te kort aan velden DAT IS HET.En geen verhaal in de wereld helpen zoals Walbeek doet over RECLAME ZUILEN en over het vele geld want dat intereseert ons nu lekker niet. En dit moet even van mijn hart,waar jij nu woond, hebben eens koeien gegrazen,er was toen ook geen actie groep die ene Peter Luit daar niet wou hebben.
  Wijnand de Weers Vice Voorzitter V.S.V.

 3. Peter Luit op 10 oktober 2008 om 19:08

  Geachte heer de Weers,

  U geeft een persoonlijke reactie naar mij toe. Dat klopt niet. Als u uw mening wilt geven moet u dat aan de gehele actiegroep doen en de daarbij horende achterban. Maar goed, dat is slechts een detail.

  Wij hebben alle begrip voor een te kleine behuizing op dit moment. Echter wij vinden dat korte termijn probleem niet overeenkomen met zowel financiële doelstellingen van uw vereniging als de plannen van de gemeente.

  Wij denken dat uw problemen voor de korte termijn op heel veel andere manieren kunnen worden opgelost.

  Dus spreekt u mij alstublieft niet persoonlijk aan, maar ga op constructieve wijze met ons in discussie over de wijze waarop uw problemen kunnen worden opgelost.

  Wij zijn niet de ’tegenstanders’ van alles, wij willen graag meedenken, maar dat vergt wel energie van alle partijen.

  Peter Luit

 4. jolanda op 24 oktober 2008 om 21:23

  Beste heer de weers

  Heeft u ook wel eens stil gestaan bij het feit dat er heel veel jeugd,
  Zich ook met andere sporten bezig houd.
  Bijvoorbeeld “paardrijden” iedere Dag zijn er kinderen en ouders bezig met hun hobby er staan ongeveer 40 paarden op de weilanden. Dat zijn 40 eigenaren. ze hebben allemaal iemand die ook op hun paard rijd en verzorgd. dan nog maar niet te spreken over vriendjes en vriendinnetjes die ze meenemen om te rijden.
  dus 40 X 3 kinderen 120 kinderen en dat 365 dagen per jaar . want iedere dag moeten de dieren hun beweging hebben. reken maar uit.
  Hoeveel kinderen er blij zijn met nog een stukje groen om te benutten voor hun paard. Dus gun andere kinderen OOK hun sport.

  sportive groeten jolanda schoorl

 5. Alisa op 8 december 2018 om 03:07

  This might assist when you obtain a excellent palm and by proceeding all-in you may make great money in your guess.

Laat een reactie achter