Floor Bal hoogst irritant tijdens werkgroepoverleg

sp1.pngNiemand lijkt Bal een halt te kunnen toeroepen. Ook voorzitter Jacqueline van de Sande leek niet opgewassen te zijn tegen de voortdurende irritante opmerkingen van Bal tijdens een over het algemeen nette overleg in de 4 afgelopen werkgroepen.Het wordt tijd voor openheid over het karakter van de 4 bijeenkomsten. VSV voorzitter Bal stelde zich arrogant, onhebbelijk en hoogst irritant op tijdens de 4 bijeenkomsten van het overleg over het plangebied Grote Buitendijk/Hofgeest.Bij herhaling nam Bal het woord, hetgeen de voorzitter meer dan regelmatig toeliet. Niet zo gek, zij werd immers rijkelijk betaald door de gemeente en liet Bal als enige politiek belanghebbende meer dan regelmatig aan het woord.Het spel werd slim gespeeld. De modellen van VSV en Westwijk (dus de opties 4 en 5) werden meer dan regelmatig uitgespeeld tegen de modellen 1 en 2 (onze plannen) en 3 van de gemeente. Velen zaten regelmatig met kromme tenen de argumenten van Bal aan te horen. Niemand protesteerde echt tegen het ‘geweld van lucht’.Pas tijdens de laatste bijeenkomst werd duidelijk dat Bal zich belachelijk maakte, vooral door het stilzwijgen van de man ‘met lucht’. Ook wij als actiegroep hadden niet meer de lust ons tegen deze man te verzetten, slecht grinniken, glimlachten en handgebarend wegwuiven bleef over. Maar Bal leek zich hier niets van aan te trekken en bleef maar zwaaien met stapels papier waarin de besluiten van de gemeente al waren genomen voor ‘zijn plannen, de plannen van een politieke partij, die na de afgelopen verkiezingen, volledig werd afgewezen’. ‘Wat is het waard, meneer Bal?’In zijn eigen clublad schijft hij het volgende, meer bedrog kan je naar je eigen leden niet presenteren:Voorlopig nog op “De Hofgeest”. En dan moet u denken dat voorlopig zeker nog enkele jaren kan duren. Een eventuele wijziging in de bestemmingsplannen, die het mogelijk moeten maken dat de wens van VSV, om naar de Grote Buitendijk te verhuizen, in vervulling zal gaan, staat bij de gemeente Velsen voor 2012 op de agenda. In een werkgroep denkt VSV, samen met andere belanghebbenden mee over invulling van de Grote Buitendijk en de Hofgeest. We hopen dat het geen “Geest” uit het “Hof” zalworden, maar dat er op basis van de eerder (1998, 2002, 2004 en 2007) door VSV ingediende plannen en goed overleg met andere belanghebbenden reële beslissingen worden genomen. Voorlopig dus nog de nodige aandacht voor ons huidige complex. Wees er als lid van VSV zuinig op en heb begrip voor de huidige situatie.

Laat een reactie achter