Unieke foto's van beschermde zwanebloem

Bernadette Heemskerk stuurde ons onderstaande unieke foto’s van de beschermde zwanebloem, die langs de Grote Buitendijk groeien. Het is dus de vraag in hoeverre beschermde bloemen- en plantensoorten onderdeel uitmaken van de discussie rondom het al dan niet bouwen van woningen langs de Grote Buitendijk. We zullen daarom het woord ‘beschermd’ eens wat nader bestuderen.

zwanebloem3.png
zwanebloem2.png
zwanebloem1.png

1 reactie

  1. Peter Luit op 9 augustus 2008 om 17:55

    De definitie van ‘beschermd’ staat uitgebreid behandeld in de zogenaamde Habitat regeling. Deze regeling is nogal complex. In het kort komt ‘beschermd’ er op neer, dat de bovenstaande zwanebloem al aanwezig moest zijn in de Velserbroek polder, alvorens er gebouwd werd, dus ruim 20 jaar geleden. Dat betekent dat wanneer de zwanebloem pas later door diverse omstandigheden is ‘neergestreken’ aan de Grote Buitendijk, er geen sprake is van een beschermd gewas.

    We hebben het vermoeden dat het woord ‘beschermd’, voor zeer veel interpretaties vatbaar is. Dat geldt zowel voor fauna als flora. Dat neemt echter niet weg dat wij ons uiterste best zullen doen het woord ‘beschermd’ zoveel mogelijk in ons voordel te doen laten werken.

Laat een reactie achter