Groenbeleidsplan Velsen vormt bedreiging voor behoud groen

We ontvingen afgelopen week een alarmerende brief aangaande het groenbeleid van de gemeente Velsen. De inhoud willen we met zorg met u delen.

HET GROEN IN UW OMGEVING KAN ZOMAAR VERDWIJNEN vanaf 28 augustus!

Hoezo? Lees hieronder en zie gemeentesite! (hieronder vermeld)
Wat u hier nu nog aan kunt doen, leest u hieronder.

Het groen van Velsen is een van haar grootste charmes. Het wonen met groen in de directe nabijheid is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en het welzijn van jong en oud. Tot nu toe was dat groen in grote delen van Santpoort in ruime mate aanwezig. Maar…..
Als de plannen van B&W Velsen doorgaan kan vanaf 28 augustus………..het groen altijd en overal ten prooi vallen aan …..plannen tot bebouwing, aanleg van wegen, enz.

Het plan
Op 28 augustus wordt door de gemeenteraad besproken hoe de gemeente Velsen in de komende 10 tot 15 jaar met het groen in Velsen om wil gaan. In het nieuwe groenbeleidsplan wordt zelfs gesproken over het elders of financieel compenseren van groen. Rotondes worden daar zelfs als groengebied aangegeven.

U kunt uitgebreide informatie (met plattegrond groenbestemmingen)over deze plannen vinden via Internet op https://www.velsen.nl; Klik aan: Bestuur en organisatie, Raadsplein, Agenda 28 augustus.

Wie neemt hierover de beslissingen?
Normaal gesproken de gemeenteraad over alle onderdelen. Echter…..
wat B&W 28 augustus aan de raad ter goedkeuring voorlegt:
1. Dit nieuwe “Ruimte voor groen” groenbeleidsplan 2008.
2. met daarbij het extra verzoek aan de raad om aan B&W de bevoegdheid te geven 1000 m2 groen (per keer/jaar?) van bestemming te mogen wijzigen, zonder goedkeuring!!!! van de gemeenteraad te hoeven vragen.

Wat kan hierdoor gebeuren?
Als de raad akkoord gaat hiermee, heeft zij daar dus geen enkele invloed meer op en kan B & W doen wat ze zelf wil. De gevraagde bevoegdheid van B&W lijkt dan onbegrensd: waar en hoeveel keer er in een bepaald gebied gebruik van kan worden gemaakt, is niet duidelijk.

Ondergetekenden, bewoners van Santpoort, maken zich, net als de Stichting Santpoort, ernstig ongerust over deze voorstellen.

Wat kunnen we nog doen?
Als u zich zoals wij ongerust maakt , kunt u zich nu nog richten tot de mensen in de politiek. Donderdag a.s. 21 augustus vergaderen de raadsfracties o.a. over dit voorstel van B&W.
– Stuur, liefst voor donderdag a.s., een mailtje of briefje (voorbeeldbrief: onderaan als voorbeeld getoond) naar individuele raadsleden of raadsfracties van diverse politieke partijen.
Voor namen en (email)adres zie Wie Wat Waar gemeentegids.
– Ook kunt u zelf inspreken op de carrouselvergadering (voorheen commissievergaderingen) op 28 augustus als u zich voor 27 aug. hiervoor heeft aangemeld. Meteen daarna valt in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering de beslissing.

Met vriendelijke, maar verontruste groet,
Marja Beltman, Johan Kooring, Annemarie Bleeker, Ineke Vaneker, Frits Bijl, Piet Paree, Riny Bouwmeester.

Gezien tijd en kosten is deze brief naar ongeveer 500 mensen in Santpoort Noord en Zuid gestuurd. Geef het dus zoveel mogelijk door.

Onderstaande brief is als voorbeeldbrief bedoeld en kunt u zelf naar de raadsleden sturen.

Geacht Raadslid,

Hierbij spreek ik mijn ernstige zorgen uit over de ontwikkelingen rond het groenbeleidsplan van de gemeente Velsen.
Het groen van Velsen is een van haar grootste charmes. Het wonen met groen in de directe nabijheid is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en het welzijn van jong en oud. Tot nu toe was dat groen in grote delen van Santpoort in ruime mate aanwezig. Maar daar dreigt grote verandering in te komen als het aan B&W ligt.
– Waar en hoe ziet B&W nog kans in Velsen groen te compenseren? Met groene rotondes?
– Wat houdt in ‘groen beter inrichten en beheren’?
– Financiële compensatie? Groen kan dus ook zomaar worden omgezet in geld?
– B&W gaat zelfs zover u te vragen haar de vrije hand te geven om (per keer?/jaarlijks?) 1000 m2 groen zonder overleg met de raad van bestemming te veranderen.
Als dat doorgaat wordt groen vogelvrij in de gemeente Velsen!
Bij deze verzoek ik u zeer kritisch naar het besluit van B&W te kijken en vooral niets van uw bevoegdheid uit handen te geven en beslissingen over te laten aan de willekeur van B&W.

Laat een reactie achter