Actiegroep gaat modellen bespreken

velsen.jpegAfgelopen week vond de derde bijeenkomst plaats van de werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest. De in de tweede bijeenkomst gemaakt vlekkenplannen zijn door de gemeente doorberekeend en werden gepresenteerd. Doel van de laatste bijeenkomst is de verschillende kenmerken van de plannen in kaart te brengen.

Daarna wordt het werk van de werkgroep overgedragen aan de gemeenteraad, die het werk gaat beoordelen. Komende week zal de actiegroep alle modellen beoordelen op de volgende te benoemen punten:

1. Woongenot huidige bewoners
2. Woongenot toekomstige bewoners (inclusief geluidsbelasting)
3. Samenhang (win/win) ruimtelijke kwaliteit
4. Sociale veiligheid
5. Toevoeging sociaal maatschappelijke voorzieningen (in plangebieden), zoals multifunctioneel gebouw en voldoende sportvelden.
6. Extra draagvlak voor huidige voorzieningen in Velserbroek cq. extra druk op deze voorzieningen
7. Effecten op/bijdrage aan doorstroming woningmarkt
8. Aantal woningen
9. Mogelijkheid tot differentiatie in woningen
10. Optimalisatiemogelijkheden
11. Kans op snelle uitvoerbaarheid, passend bij beleid, passend bij gebruikers
12. Ontsluiting verkeer
13. Waterhuishouding
14. Ecologie, groen, recreatie
15. Archeologie
16. Effect op/bijdrage aan bedrijvigheid Velsen
17. Kosten en opbrengsten voor de gemeente
18. Subsidiemogelijkheden

Bovenstaande punten worden uitgewerkt voor alle modellen. Voor de actiegroep gelden dus twee modellen. Het eerste model gaat uit van het handhaven van de huidige situatie, eventueel aangevuld met een rij bomen langs de A22/A9. Het tweede model gaat uit van de aanleg van een recreatiepark, welke wij het ‘gelukzalige ommetje’ hebben genoemd.

We roepen alle lezers van deze website op zoveel mogelijk vragen te reageren op basis van de twee bovengenoemde modellen, zodat wij de meningen vanuit de buurt zoveel mogelijk mee kunnen nemen in ons oordeel. U kunt tot en met 2 september reageren. Op 3 september moeten alle reacties bij het projectbureau binnen zijn.

1 reactie

 1. C. van Bodegom op 3 september 2008 om 16:20

  Geachte leden van de actiegroep.

  Ik wil u hierbij toch even een hart onder de riem steken en laten weten dat ik alle initiatieven die u ontplooit, zeer waardeer. Ik ben zelf gemeenteambtenaar, werkzaam in de sector Sociale Zaken. Ruimetelijke ordening en bouwprocedures is echter een voor mij onbekend terrein. Ik kom dan ook zelf kennis te kort op dit terreien om zelf initiatieven te kunnen ontplooien of mij te kunnen weren tegen alle gemeentelijke plannen. Dat vereist een grote mate van kennis en deskundigheid. Uit alles wat u als actiegroep onderneemt en tot nu toe heeft bereikt, merk ik dat u goed weet waar het om gaat. Wat dat betreft ben ik, en vele buurtbewoners met mij, adfhankelijk van uw inzet.

  Ik steun u dan ook zeer!!

  Over het onderwerp “actiegroep gaat modellemn bespreken” heb ik de volgende opmerking; Ik kan niet goed terugvinden op internet wat de modellen precies inhouden of hoe ze eruit zien.

  Is het mogelijk dat u een soort standaardreactie maakt die door de belanghebbenden gebruikt kan worden om zelf een reactie te geven?

  Waar het gaat om het verrichten van hand- en spandiensten kunt u gerust eens een beroep op mij doen.

  mvg

  Cees van Bodegom, Gr Buitendijk 130
  tel 023 538 61 89

Laat een reactie achter