Wijkplatform gaat alleen voor 70%

In een antwoord op een reactie van een bewoner van Velserbroek naar de wijze waarop het Wijkplatform Velserbroek omgaat met meningen van de lokale bevolking, antwoordt het platform dat zij alleen achter een mening van de bevolking staat, indien 70% van de 16.000 inwoners dat ook doet.

Dat betekent concreet dat indien ruim 11.000 mensen tegen bebouwing van de Grote Buitendijk zijn, het platform pas achter de ‘wens’ van de wijk gaat staan. Dus niet eerder.

Ook antwoordt het platform dat zij vanuit een onlangs gehouden opniniepeiling in De Jutter niet hebben vernomen dat er niet gebouwd zou mogen worden langs de Grote Buitendijk. In de peiling werden overigens geen duidelijke vragen gesteld met betrekking tot de Grote Buitendijk.

Wij betreuren deze houding ten zeerste. Het wijkplatform zegt gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Velsen. Het is jammer dat zij dat kennelijk vaak ongevraagd doen, maar dan vooral ongevraagd richting de lokale bevolking. Het moge dus duidelijk zijn dat op basis van bovenstaande reactie het Wijkplatform niet tegen bebouwing is.

Laat een reactie achter