Reacties op artikel in de IJmuider Courant

Reacties op artikel IJmuider Courant

1. Klassiek geval van politiek macht werk. Zodra er officieel plannen zijn waarbij termen als groei en bouw in voor komen moeten die kosten wat het kost werkelijkheid worden. Het hele circus dat men inspraak en bezwaarprocedures noemt is niets anders dan de schijn ophouden dat men democratisch werkt en open staat voor wijzigingen. Praktisch veegt men iedere tegenspraak en drempel met een machtzet van tafel zodra daar de gelegenheid voor is. De vraag is hoe je dat kan doorbreken. Wethouders zijn ergens nog gevoellig voor politieke gevolgen, al is dat zeer beperkt. Ambtenaren en lobygroepjes zijn nagenoeg onaantastbaar.

2. Rijk en/of provincie zouden moeten verbieden dat er binnen bepaalde afstanden van grote doorgaande wegen gebouwd kan worden. De situatie zoals nu bij Velsen, heeft zich rond de A9 ook voorgedaan bij Heemskerk. De gemeente was ook daar van mening dat er wel gebouwd kon worden vlak bij de rijksweg. En nu pleiten de nieuwe bewoners voor verlegging of verdieping van de A9. Over verspilling van gemeenschapsgeld gesproken. Zo de A9 aangepast dient te worden, zal dat naar mijn mening op kosten van de gemeente Heemskerk moeten gebeuren. Zij hebben die situatie laten ontstaan.

3. Als er geld in zicht is zijn ze erbij. Een tip: indien de bouw doorgaat bouw een geluidswal. Net zoals Hildebrandt zegt.. anders gaan de nieuwe bewoners zeuren over verlegging van de A9.

1 reactie

  1. Marco op 18 mei 2012 om 09:56

    Wat zou het toch prettig zijn om NU al een geluidsa aan te leggen aan de A9 bij Velserbroek.
    Geluidsoverlast voor de huidige bebouwing is de laatste jaren al enorm toegenomen.
    Wanneer gaat deze regio ook aan inwoners denken?

Laat een reactie achter