Gertjan Huijbens: ongenuanceerde nuances

gertjan.pngGertjan Huijbens waarschuwde ons al, zijn stuk in de IJmuider Courant zou punten van kritiek bevatten naar aanleiding van de actiebijeenkomst afgelopen zaterdag.

Zo vindt hij het kwalijk dat we het Wijkplatform Velserbroek openlijk lieten aanvallen, door een mevrouw uit het publiek met volgens hem te weining kennis van zaken. Hij had kennelijk medelijden met Piep Koopman, die de verdediging inging en daarmee juist de positie van het Wijkplatform verzwakte. Huijbens vergat in zijn stuk toch maar even te vermelden dat voorzitter John Schillings meermalen ongevraagd direct of indirect stelling inneemt voor bebouwing. Het is daarbij ook niet altijd even duidelijk of dat dan zijn eigen mening betreft of de mening van het platform of de verwoording van de mening vanuit de wijk.


Huijbens vergeet ook dat er vanuit de wijk meermalen vragen zijn gesteld over de werkwijze van het platform (gevraagd en ongevraagd advies geven) en de wijze waarop het platform gekozen is. Kennelijk wist ook Piep Koopman een aantal van deze recente gebeurtenissen niet in het juiste perspectief te plaatsen. De actiegroep heeft geen moeite met het feit dat het platform geen stelling neemt in deze kwestie, maar dan moet ook de voorzitter zich niet uitspreken voor bebouwing tijdens inspraakrondes en andere bijeenkomsten. Het platform is in haar ‘neutraal zijn’ te onduidelijk in haar communicatie naar de burgers.

Vervolgens pleit Huijbens voor het idee van D66 om een referendum te houden over de groenstrook. De actiegroep voelt daar (na uitgebreid overleg) weinig voor, omdat de kans van slagen op voorhand niet aanwezig is. Dat is geen angst, maar realisme. Ten eerste 15.000 handtekeningen ophalen, het referendum goedgekeurd krijgen en dan alle mensen van de gehele gemeente Velsen vragen wat zij van die groenstrook vinden, is op voorhand verlies boeken.

Tot slot vond Huijbens dat de voorzitter van de bijeenkomst niet neutraal was. Hij geeft dan ook het advies de volgende keer dat wel te doen. Dat is op zichzelf wel een aardige gedachte, wanneer zo een bijeenkomst echt democratisch moet zijn. We maken echter veel te veel niet democratische bijeenkomsten mee op dit gebied. Is het dan logisch dat de actiegroep dat ineens wel zou doen? Om een lesje democratie te doceren? Voor wie? Wat levert het ons op? Gertjan liet die vraag open. Hij vergat dat de aanwezigen vooral kwamen om te horen hoe ondemoncratisch het gehele proces verloopt rondom de groenstrook. Daar is geen onafhankelijk voorzitter voor nodig, maar een actievoerder die duidelijk is.

Kijk hier voor reacties in de IJmuider Courant.

Laat een reactie achter