15.000 handtekeningen is teveel voor Velserbroekse kwestie

Actiegroep ziet referendum over Grote Buitendijk niet zitten

Door Gertjan Huijbens in de IJmuider Courant

De Actiegroep Velserbroek Oost ziet het niet zitten om een referendum te organiseren over de toekomst van de weilanden bij de Grote Buitendijk. ,,Zo’n referendum moet gemeentebreed en dat lijkt ons geen haalbare kaart”, zegt voorzitter Peter Luit. ,,Wat zal iemand uit bijvoorbeeld Velsen-Noord de Grote Buitendijk in Velserbroek interesseren?”

Het idee van een referendum was zaterdag geopperd door gemeenteraadslid Henk Wijkhuisen van Democraten 66 Velsen. Hij deed dit tijdens een discussiebijeenkomst die de actiegroep had georganiseerd in het kader van haar verzet tegen de bebouwing van de groenstrook tussen Velserbroek en de snelweg A9.
Sinds 1 januari is het in Velsen mogelijk om een raadplegend en raadgevend referendum te houden. Daarmee kan rechtstreeks aan de inwoners kan worden gevraagd hoe zij over een bepaald onderwerp denken. Naast de gemeenteraad kunnen ook burgers het initiatief nemen tot een dergelijke volksraadpleging. Daarvoor hebben zij echter de handtekeningen nodig van tenminste 15.000 kiesgerechtigde Velsenaren.

,,We hebben er uitgebreid over gepraat, maar het aantal te verzamelen handtekeningen is gewoon teveel voor een Velserbroekse kwestie”, vindt actieleider Luit. De suggestie om de vraagstelling dan wat breder te trekken wijst hij niet bij voorbaat af. ,,Je zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld de bouwopdracht van 2800 woningen voor Velsen ter discussie te stellen. Of onderdelen uit de structuurvisie. Daar wil ik nog wel eens over nadenken.”
Henk Wijkhuisen erkent dat het een hele klus is om 15.000 handtekeningen te verzamelen. ,,Wij hadden dit aantal liever vele lager gezien, maar het was een compromis om de referendumverordening door de gemeenteraad aangenomen te krijgen.” Wijkhuisen ziet zeker mogelijkheden om de vraagstelling te verbreden. ,,Milieu en natuur zijn op dit moment hot items. Ik kan me voorstellen dat ook mensen uit Velsen-Noord en Santpoort-Zuid zoveel mogelijk groen willen behouden.”
Wijkhuisen haalt als voorbeeld de twee referenda aan, die in de jaren negentig in Haarlem zijn gehouden. ,,Daar heeft de bevolking massaal tegen de bebouwing van zowel de Schalkwijkpolder als het Brouwersvaartgebied gestemd. Ook al is zo’n uitslag raadgevend en niet bindend, toch moet je als politicus sterk in je schoenen staan om daar niet naar te luisteren.”
In de referendumverordening van de gemeente Velsen staat, dat een referendum als geldig wordt beschouwd indien meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. De gemeenteraad dient dan vier weken na de uitslag een besluit te nemen over het onderwerp van het referendum.

Laat een reactie achter