Samenstelling werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest

gebiedgb.png

De gemeente Velsen heeft de werkgroep samengesteld, die onder leiding van een gespecialiseerd bureau verschillende modellen gaat ontwerpen voor het plangebied Grote Buitendijk/Hofgeest. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een stedenbouwkundige en een financieel expert. Conform vorige berichten zal de werkgroep in de komende maanden vier keer bijeenkomen voor een werksessie.

Naast de leden van de werkgroep kunnen ook zogenaamde ’toehoorders’ bij de werksessies aanwezig zijn (beperkt tot maximaal 15).

De werkgroep bestaat thans uit de volgende personen/organisaties:

Actiegroep Velserbroek Oost: dhr. P. Luit
VSV: dhr. F. Bal
Bouwonderneming Scholz: dhr. M. Nieuwenweg
Initiatief Rozenstein: dhr. H. van Leeuwen
Recreatieschap Spaarnwoude: dhr. M. Omvlee
Tennispark Hofgeest: mevr. G. Taag
Rugby Club The Smugglers: dhr. P. Molenaar
Bedrijf: dhr. P. J. N. Rutte / dhr. C. P. M. Rutte
Bedrijf: dhr. D. Nijssen

Opvallende afwezige is het Wijkplatform Velserbroek.

Naar verwachting zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden op 29 mei aanstaande in het Polderhuis te Velserbroek om 19:30.

Laat een reactie achter