Reactie op artikel in IJmuider Courant

Onderstaande reactie (samengesteld uit de diverse reacties op de vooruitblik op het artikel gisteren, op de website van de IJmuider Courant) is vandaag verstuurd naar de redactie.

Ik moet er bij voortduren op blijven hameren dat zowel de media als de politiek zich maar al te graag blijven verschuilen achter de zogenaamde ‘bouwopdracht’ van 2800 woningen door de provincie. Er is helemaal geen opdracht, er is alleen een verzoek van de provincie. Dat de gemeente dat verzoek voor zichzelf heeft omgezet in een eigen opdracht, doet dat getal in een heel ander kader plaatsen.

Deze gemeente rekent zelf dit soort verouderde getallen niet meer door en kijkt kennelijk ook niet naar de trends van bevokingsafname in de komende 15 tot 20 jaar. Op de website https://www.velserbroek.net plaatsen we regelmatig nieuws aangaande dit soort ontwikkelingen elders in het land. Het wordt tijd dat ook de gemeente Velsen zich niet laat leiden door slechts getalsmatige ingevingen, maar werkelijk bouwt naar de behoeften die ook werkelijk binnen(!) de gemeente zelf bestaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat een inmiddels al tonnen kostend en een dus niet uitgevoerd Centrumplan uiteindelijk resulteert in het volbouwen van andere stukjes Velsen, puur terwille van niet bestaande getallen.

Natuurlijk mogen en moeten we regionaal of nationaal denken. Graag zelfs. Juist dan zouden we een evenwichtiger verdeling krijgen van de beschikbare grond in ons land. Maar wat mij opvalt is dat de ambitie van Velsen wel heel veel uitsteekt ten opzichte van het regionale- en nationale beleid van de ons omringende gemeentes in een wat grotere omtrek.

Dus eerlijker verdelen, zou ik zeggen en dat begint binnen de grenzen van de gemeentes zelf. Niet bouwen om te bouwen. Het heeft geen zin om te ontkennen dat krimpen ook een optie is. Niet één, maar vele gerenomeerde (overheids) organisaties noemt bevolkingsafname, inbreiden en krimp de alternatieven voor 50% van alle Nederlandse gemeentes in de komende 10 to 15 jaar. Precies de periode waarin Velsen 2800 woningen wil neerzetten. Waarom worden die (te oude) cijfers nu niet weer eens tegen dat nieuwe licht gehouden?

Want met realistische cijfers kunnen we ook Velserbroek leefbaar houden. Inbreiden is geen uitdrukkelijke wens van de Actiegroep Velserbroek Oost, maar een poging een beetje mee te denken in een logische ontwikkeling, waarin de behoefte aan scholen de komende 10 tot 15 jaar gewoon afneeemt. Dat is een gegeven, wat we in andere delen van Velsen al meermalen hebben kunnen ervaren. Neem de omgeving Eenhoornstraat, behoorlijk verwaarloosd gebied door de vele verdwenen scholen, waar nieuwbouw van huizen door middel van inbreiding de buurt zou doen opknappen. Nee, het is dus geen kwestie van vol=vol, maar ook geen kwestie van ‘kom maar naar Velsen, wij bouwen gewoon alles voor u vol, waar u ook vandaan komt’.

Gemeente: bouw naar eigen realistische behoefte, niet meer en niet minder!

Peter Luit
Namens Actiegroep Velserbroek Oost

Laat een reactie achter