Provincie Noord-Holland geeft antwoord

noordholland.pngVorige week vrijdag stelden wij de volgende onderstaande vragen aan de Provincie Noord-Holland, waarop we vandaag mondeling antwoord kregen. Onderstaande weergave van dat gesprek hebben wij zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. (Zie tevens onze disclaimer). In cursief onze aanvullingen/commentaren.

1. Is een getal door de provincie genoemd een verplichting tot bouwen of slechts een verzoek?

Antwoord: Wij geven alleen een provinciaal tekort aan woningen door. Wij leggen de gemeenten geen expliciet getal op, maar verzoeken wel de maximale inspanning te doen om het woningtekort te verkleinen.

2. Kan een gemeente eigenhandig rode contouren (al dan niet is samenwerking met de provincie) verleggen om zodoende de opgegeven aantallen woningen te realiseren?

Antwoord: Nee, de gemeente kan dat niet alleen doen. Op basis van aantallen woningen die al dan niet door binnenstedelijk uitbreiden (inbreiden) zouden kunnen worden gerealiseerd, worden soms (in samenspraak met de gemeente) de contouren verlegd om meer woningen te kunnen realiseren.

Volgens onze informatie is dit niet juist. Sinds dec 2007 kunnen gemeenten wel zelfstandig rode contouren wijzigen. Deze wijziging is bij Gedeputeerde Staten besloten is om meer bevoegdheden te delegeren.

3. Wijst u de gemeente op het feit dat ook uw getallen wel eens kunnen verouderen en dat actualisatie van die getallen noodzakelijk is?

Antwoord: Dat doen we alleen wanneer we een nieuw streekplan maken. Tussentijds ligt de verantwoording daarvoor bij de gemeenten.

4. Wijst u de gemeenten voldoende op het feit dat zowel provinciaal beleid als landelijk beleid vooral inbreiden omvat om daarmee zoveel mogelijk groen te behouden?

Antwoord: Zie antwoord 2. Aanvullend hierop werd nog opgemerkt dat het zeer denkbaar is dat gemeenten na uitbreiden later ook de stukjes ‘inbreid mogelijkheden’ dan alsnog zullen bebouwen.

In het Streekplan van 17 februari 2003 staat in paragraaf 6.4 blz. 122: Aan de oostzijde van de Velserbroek is nog ruimte voor enige woningbouw. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de ecologische verbindingszone. Dit betekent dat 100% van de bouwopgave binnen bestaand gebied moet worden gerealiseerd.

Laat een reactie achter