Is er voldoende deskundigheid bij alle raadsleden?

velsen.jpegIn alle ernst vragen wij ons regelmatig of daadwerkelijk bij alle raadsleden wel voldoende aangetoonde deskundigheid aanwezig is op het onderwerp Ruimtelijke Ordening.

Ook vorige week tijdens de raadscarrousel viel het op met welk gemak vele raadsleden instemden met het behoorlijk diepgaande technische stuk aangaande de uitgangspunten voor de Grote Buitendijk/Hofgeest. De twijfels die zij uitten waren echter volkomen terecht, maar dikwijls onvoldoende onderbouwd met deskundigheid. Natuurlijk vragen raadsleden zich af of het getal ‘2800’ (en daarvan afgeleid 300-500 woningen voor Velserbroek) nu wel of niet de realiteit is. Maar in plaats van zelf pro-actief met tegenwerpingen te komen, nemen zij vrijwel blindelings genoegen met de uitspraak van wethouder Korf, die de getallen absoluut niet als achterhaald beschouwt. En daarmee eindigt de niet begonnen discussie.

Als Actiegroep Velserbroek Oost hebben wij onze zorg omtrent deze ontwikkeling. Natuurlijk is het goed dat het grote onderzoek nu aanvangt. Natuurlijk zijn wij verheugd over het feit dat er interactief in dit proces kan worden geparticipeerd. Maar de besluitvorming ligt niet bij ons, dat ligt in ons democratische systeem, waarin raadsleden een grote rol spelen. Ja, en wij maken zelf de keuzes wie er al dan niet namens welke partij zitting heeft in het team van raadsleden.

Kiezen we niet te gemakkelijk voor de uitgangspunten voor een partij, terwijl we er veel verstandiger aan zouden doen iemand te kiezen op haar of zijn competenties op verschillende inhoudelijke punten. Natuurlijk vrijwel onmogelijk om op deze manier te kiezen. Maar het systeem zoals het nu eenmaal is, bepaalt dus wel dat ook mensen met onbekende deskundigheid u en ik vertegenwoordigen, dus ook in zaken waar zij weinig of soms zelfs helemaal geen verstand van hebben.

Nu concreet. Al ons onderzoek naar onder andere bevolkingscijfers, milieu, lawaai, veiligheid en infrastructuur vergt nogal wat tijd. Nee, ook wij weten lang niet alles, maar we verkeren wel in de unieke positie dat wij slechts één onderwerp – Ruimtelijke Ordening met alle daaraan verbonden aspecten – met maar liefst acht personen kunnen uitzoeken. Nee, we zijn daardoor geen planologen, architecten, milieudeskundigen, aannemers of verkeersdeskundigen. Wel hebben we voldoende inhoudelijke kennis om ons gevoel als ervaringsdeskundige bewoners te kunnen onderbouwen met realistische gegevens.

We zouden de raadsleden dan ook willen vragen daarvan gebruik te maken. Regelmatig sturen wij als Actiegroep Velserbroek Oost stukken naar raadsleden, waarmee zij hun meningsvorming mede kunnen vormgeven. Jammer genoeg krijgen wij daarop vrijwel geen reacties. Gezichtsverlies, schaamte? Wij weten het niet. Juist daarom onze twijfels. Niet om kritiek te hebben op de energie die zij in onze gemeente steken, maar wel op de wijze waarop dan besluitvorming tot stand komt. Hoe kunnen we dit proces keren, zodat ook de gewone burger het gevoel heeft dat haar/zijn belangen door inhoudelijke deskundigheid wordt gewaarborgd?

Laat een reactie achter