Wat gaan we nu verder doen?

peterluit.pngVeel mensen vragen ons inmiddels wat nu de vervolgstappen zijn. Vooral ingegeven door de absoluut verkeerde berichtgeving in de IJmuider Courant van gisteren en ook vandaag weer in de ‘privé’ column van Bart Boele, wordt steeds de suggestie gewekt dat het besluit tot bouwen al is gevallen. Mensen vragen of we er nu mee gaan stoppen.

Natuurlijk zou je kunnen veronderstellen dat dat het geval is, doordat een meerderheid van politiek Velsen voor bebouwing is. Maar formeel is er nog geen enkel besluit genomen. Het totale proces kan nog zeker een paar jaar gaan duren.

Dus stoppen doen we zeker niet. Ook wordt gevraagd of het nog nut heeft om door te gaan. We betreuren dit soort vragen, die vooral door berichten in de media worden ingegeven. Kennelijk gelooft de bevolking nog steeds de eenzijdige berichten van Bart Boele.

Wat gaat er nu dan gebeuren? Er is dus geld vrijgemaakt voor onderzoek. In dat onderzoek worden zogenaamde modellen gemaakt. Elk model zal in vele aspecten worden belicht, zoals in de uitgangspunten besproken. Het onderzoek, inclusief de veel besproken ‘nul’-optie zal enige maanden in beslag nemen.

Wij zullen in dat traject actief meepraten. Of dat nu wel of niet slechts een psychologische handreiking is, zullen we de komende maanden gaan ervaren. Vooralsnog gaan we uit van de goede wil van wethouder Korf.

Pas na dat onderzoek gaan er besluiten vallen. En ja, dan lopen we een grote kans dat er tot bebouwing besloten wordt. Immers de minderheid van Democraten 66 Velsen, Christen Unie en Groen Links, kunnen niet op tegen de meerderheid van de grotere partijen. Dat is nu eenmaal het feit van de machtsverhoudingen, gekozen door de bevolking zelf.

Maar ook als het definitieve besluit is gevallen, is het nog een te vertragen traject totdat werkelijk de eerste paal de grond in gaat. Ook op dat punt vragen mensen of het nog wel nut heeft dat proces te willen vertragen. Wij denken dat dat wel degelijk nut heeft. Ten eerste kan dan goed worden overwogen wat er precies gaat gebeuren. Als we daar niet bij aanwezig zijn, dan kunnen de werkelijke bouwplannen wel eens heel anders uitvallen.

Wij vinden dus dat we invloed op vorm, tijd en inhoud moeten blijven uitoefenen. Het is te gemakkelijk nu de handdoek in de ring te gooien en dus daarmee tegen de gemeente te zeggen: ‘Ga je gang maar, het maakt ons niets meer uit’.

Laat een reactie achter