Gemeente op de hoogte van 'krimp bevolking'

rob.pngDe Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de Financiële Verhoudingen heeft ook de gemeente Velsen voorzien van informatie rondom bevolkingsafname in de komende decennia.

Dat blijkt uit een e-mail wisseling tussen de Actiegroep Velserbroek Oost en Eva Goedvolk, adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Zij antwoordt in haar e-mail het volgende:

‘De Raden zien het als hun verantwoordelijkheid om vanuit hun expertise bij te dragen aan dit debat. Vandaar ook dat het rapport daags na de publicatie is verzonden naar een groot aantal gemeenten, die op kortere of langere termijn (volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek) te maken krijgen met daling van het aantal inwoners en/of daling van het aantal huishoudens. Ook het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland hebben een exemplaar ontvangen. In de begeleidende brief staan worden nog eens nadrukkelijk de belangrijkste bevindingen uit het rapport genoemd.’

De bevindingen uit het rapport worden momenteel landelijk ‘uitgerold’ in diverse gemeenten, die belangstelling hebben voor de gegevens uit het rapport. Wij zijn op dit moment (nog) niet op de hoogte of de gemeente Velsen prijs stelt op een dergelijk toelichting en daarmee haar vasthoudendheid in het getal 2800 zou willen/kunnen loslaten.

Zie vorige artikel omtrent dit rapport.

Laat een reactie achter