Uit de laatste PvdA nieuwsbrief

pvdavelsen.png

Bron: de lokale PvdA website
Door: Aris Blok

In week 8 weer eens een groot artikel in de IJmuider Courant waar Floor Bal, voormalig voorzitter van Velsen Lokaal en nu de voorzitter van voetbalclub VSV, weer eens uithaalt naar Annemiek, onze wethouder Ruimtelijke Ordening (RO) en Aris, voormalig PvdA wethouder RO. Hij was zeker even vergeten dat hij, tussen Aris en Annemiek in, zelf wethouder RO is geweest.
Laat ik meteen ontkrachten dat PvdA wethouders VSV zouden tegenwerken. Niemand werkt VSV tegen en zeker de PvdA niet. Hooguit VSV zelf. Er is echter wel een verschil van denken tussen Floor Bal en de PvdA wethouders. De PvdA wethouders gaan namelijk voor het algemeen belang en niet het individueel belang.

Even de feiten
Bij de verplaatsing van VSV vanuit Driehuis naar de Velserbroek, 18 jaar geleden, heeft VSV bewust gekozen voor het in eigendom hebben van het complex in de Velserbroek. Zij wilden onafhankelijk zijn van de gemeente. Niemand zal VSV tegen werken als zij op haar eigen complex extra kleedkamers willen bouwen cq grond willen bij kopen.

• Het is waar dat Aris Blok 8 jaar geleden tegen VSV heeft gezegd dat “als VSV zo groot is geworden dat het complex te klein is dan resten op korte termijn maar 2 mogelijkheden: zelf uitbreiden of een ledenstop. Op 5 minuten fietsen van de Velserbroek zijn 4 Velsense voetbalverenigingen aanwezig die de nieuwe leden met open armen willen ontvangen”. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat destijds woningbouw op de huidige VSV locatie en de grote buitendijk verboden werd door het bestemmingsplan en het provinciale streekplan. De toenmalige voorzitter van VSV die zijn sporen als projectontwikkelaar al had verdiend en graag woningen had gebouwd op het VSV-complex, zag hiermee een leuke som geld aan zijn neus voorbij gaan en was daar niet blij mee.

• Acht jaar geleden was volgens VSV de ruimtenood onhoudbaar en gezien de groeiprognoses was direct een verdubbeling van de velden noodzakelijk. Nu zijn we acht jaar verder en voetbalt iedereen bij VSV nog steeds vrolijk door. Ondanks de krapte en zonder ledenstop. Door mij wordt niet ontkend dat VSV een ruimteprobleem heeft. De vraag is wel, nu de gemiddelde leeftijd in de Velserbroek begint te stijgen, hoe lang de krapte bij VSV aanhoudt.

• In de tussenliggende jaren heeft VSV via een ongelukkige stichtingsvorm (geen financiële controle door de leden mogelijk) een behoorlijke financiële schuld opgelopen. Deze schuld is destijds overgenomen door een projectontwikkelaar met als onderpand het huidige complex. Neem van mij aan dat projectontwikkelaars, ondanks dat ze zeggen VSV-er te zijn geworden, geen grote sommen geld weggeven. Neen, daar willen ze wat voor terug zien.

• In gesprekken die de PvdA de laatste jaren met VSV heeft gevoerd is de lijn altijd helder geweest. Nu heeft de provincie haar streekplan gewijzigd en is woningbouw toegestaan op een deel van de grote buitendijk en op het VSV terrein. Als het onderzoek, naar wat de beste invulling is van dit gebied, uitwijst dat VSV naar de grote buitendijk kan verhuizen is de PvdA daar niet op tegen. Maar omdat VSV haar huidige terrein in eigendom heeft kan dit alleen gebeuren tegen normale marktprijzen van de beschikbare grond.
Nu even over de Buitendijk waar VSV gaarne naar wil verhuizen. Dit is het laatste stukje grond waar een grote bouwopgaaf kan worden gerealiseerd. Er zijn echter vele grote ruimtevragers voor dit gebied. Bijvoorbeeld een supermarkt, woningen, kantoren, waterberging, speeltuin, de scouting, groen, sportcomplex, etc. Daarnaast zijn er ook behoorlijke beperkingen zoals de snelweg met zijn Rijksnormering op gebied van afstanden, luchtkwaliteit en geluid, de ondergrondse hogedrukleiding waarboven niet gebouwd mag worden (en elk moment opgegraven moet kunnen worden), de problemen met de ontsluiting van de wijk als hier een significante extra verkeersstroom wordt gegenereerd en wensen van de omwonenden die het gebied graag groen laten blijven. Terecht dat Annemiek zegt dat alle opties moeten worden onderzocht.

Aris Blok

Laat een reactie achter