Media en politiek blijven spreken over 'bouwopgaaf'

CDA tegen bouw van hoge flats

Keetberglaan 2006.jpgIn de IJmuider Courant van vandaag verscheen een artikel over woningbouw in Zeewijk. Nu willen wij als Actiegroep Velserbroek Oost ons zeker niet gaan bemoeien met het volledige ruimtelijke ordeningsbeleid voor de gehele gemeente. Maar er was in het artikel toch weer sprake van één opmerkelijk woord, te weten ‘bouwopgaaf’.

We willen blijven benadrukken dat er geen enkele bouwopgaaf bestaat. Het aantal woningen dat de gemeente zou moeten bouwen vanuit de provincie is nog altijd slechts een wens.

In het artikel wordt nu de suggestie gewekt dat het mogelijk niet doorgaan van één van de vele centrum plannen (dus inclusief nieuwe woningbouw) gecompenseerd moet worden door de bouw van meer woningen in onder andere Zeewijk. En dat is een belangrijk signaal. Mocht het CDA hierin in het gelijk gesteld worden, dan zal dat argument zich wellicht herhalen richting Velserbroek.

De bevolking van Velsen moet zich dus steeds goed blijven realiseren dat het de wens van B&W zelf is, om erg veel te bouwen in onze gemeente. Niemand verplicht B&W hiertoe.

Laat een reactie achter