Grote Buitendijk en de 'nul' optie

Dat VSV verbaasd is over de ‘nul’ optie in het onderzoek naar mogelijke bebouwing langs de Grote Buitendijk, wekt op zichzelf alweer tot verbazing. Die toezegging werd al afgelopen zomer gedaan door wethouder Annemieke Korf tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst in het Polderhuis in Velserbroek, georganiseerd door actiegroep Velserbroek Oost.

Waar wij het VSV bestuur wel in kunnen ondersteunen, is het uitblijven van een gedegen inhoudelijke discussie met alle betrokkenen. Keer op keer wordt door de politiek over procedures gesproken en wordt de werkelijke inhoud steeds verder naar achteren verschoven in het proces.

VSV en ook mevrouw Hennie Meijles (die onlangs een tegenoproep deed in de IJmuider Courant om juist wel te bouwen) hebben natuurlijk gelijk dat ook in Velserbroek op termijn behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren die kleiner willen gaan wonen. Waar zij echter aan voorbij gaan, is dat de lokatie Grote Buitendijk niet geschikt is voor dat type woningbouw, gezien de enorme infrastructurele kosten, die met bebouwing van dat gebied gepaard gaat. Het is echt een illusie te denken dat bouwen op de weilanden langs de Grote Buitendijk het woningtekort voor starters en ouderen gaat oplossen.

Als we puur naar het belang kijken van de wijk, dan is alleen inbreiden een te overwegen optie, zodat ook de wijk Velserbroek een beetje kan meedoen aan de wens tot nieuwbouw in een overigens al behoorlijk dicht op elkaar gebouwde wijk. Dat inbreiden zou op termijn kunnen plaatsvinden op bijvoorbeeld terreinen waar nu nog behoorlijk wat (noodlokalen van) scholen staan. Het is al decennia lang een bekend verschijnsel dat de behoefte aan schoolgebouwen op den duur afneemt. Kijk bijvoorbeeld in IJmuiden naar de Eenhoorstraat/Radarstraat, waar een hele straat vol scholen heeft plaatsgemaakt voor een verpauperd aangezicht, terwijl ook daar plaats zou zijn voor woningbouw. Merkwaardig genoeg wil politiek Velsen deze ‘0-plus’ optie niet onderzoeken, met als argument dat dat te lang zou duren. En dat is merkwaardig; de structuurvisie is immers een visie die zou gelden tot en met 2015, dus ons inziens een royale periode om een dergelijke stukje extra onderzoek te kunnen doen. Overigens blijft het een gegeven dat de bouwopgaaf van de provincie nooit een dwingende opgaaf is geweest, maar slechts een wens.

De groei ambities van VSV hebben ons inziens vooral te maken met belangen van grondbezitters, aannemers en andere belangen, die weinig te maken hebben met het welzijn van de Velserbroekse voetballers. Dat de problemen met te weinig capaciteit aan kleedkamers op korte termijn moet worden opgelost, lijkt ons logisch. En reeds eerder werd het voorstel gedaan om samen te werken met bijvoorbeeld VVH.

Het wordt dus tijd voor een goede inhoudelijke discussie. Wethouder Korf wil dat in de huidige situatie niet doen, maar eerst de eerste fase van het onderzoek uitvoeren, waarop dan gereageerd mag worden. Ons inziens een verkeerde volgorde. Wat ons betreft komt nu die eerst die inhoudelijke discussie, met of zonder politiek. Laten partijen zo sportief zijn om nu eindelijk eens met elkaar van gedachten te wisselen en de politiek langs deze weg op andere gedachten te brengen. En voor Velserbroek mag dan niet als excuus gelden, dat de kosten voor de inhoudelijke discussies rondom het Centrumplan in IJmuiden moeten voorkomen dat in Velserbroek hetzelfde gebeurt. Ook deze jonge wijk (helaas met weinig politieke samenhang) verdient ook een eerlijke behandeling.

Names de Actiegroep Velserbroek Oost
Peter Luit

2 reacties

 1. Marianne Vos op 23 februari 2008 om 08:00

  Beste Peter,

  Je ingezonden brief in de IJC is duidelijk.
  Wij willen je er aan herinneren dat onlangs het bestemmingsplan is aangepast, waarin zo’n visie zou passen. Maar er is speciaal gewacht met de Buitendijk om het proces van het bestemmingsplan niet te vertragen. Het zou van grote onbetrouwbaarheid getuigen nu die afspraak met de raad gemaakt ineens weer om te gooien en nu bij de Buitendijk heel Velserbroek te betrekken.
  Ook voor de aktiegroep moet afspraak is afspraak gelden.

  Deze reactie wilden wij je nog wel even meegeven.

  Met vriendelijke groet,
  Marianne Vos

 2. Peter Luit op 23 februari 2008 om 09:23

  Beste Marianne,

  Dank voor je reacties op zowel onze e-mail naar de raadsleden als op de reactie op het artikel over VSV in de IJmuider Courant. Ten aanzien van je tweede e-mail citeer ik de volgende zin: ‘Ook voor de aktiegroep moet afspraak is afspraak gelden’. Ik zou oprecht willen dat dat waar was. We hebben nog nooit enige inhoudelijke afspraak gemaakt en/of kunnen maken ten aanzien van dit traject. Het kan dan wel zo zijn, dat op het Plein ‘45 interne afspraken worden gemaakt, maar wij vinden dat elke afspraak buiten onze invloed en/of meedenken om, niet automatisch betekent dat we geen bezwaren meer zouden kunnen uiten.

  Je noemt in jouw e-mail ook de factor tijd als argument om zaken te doen zoals ze nu worden gedaan. Daar zijn wij het niet mee eens. Uiteindelijk zal ook dit college van B&W weer eens vertrekken. Stel je dan de situatie voor dat tijdens dit college het besluit wordt genomen om te bouwen langs de Grote Buitendijk. Wie zegt ons dan dat inbreiden over een paar jaar niet alsnog op de agenda komt te staan van een nieuw college van B&W? Daarom zijn wij van mening dat het naar de bevolking toe niet eerlijk is om het beleid ten aanzien van Velserbroek in stukjes te knippen. In een overvolle wijk als Velserbroek moet het gaan om een integrale aanpak. Want als we de lijn zouden volgen die je nu omschrijft, dan zou ook het belang van VSV geen enkele rol mogen spelen in de nu uit te voeren studie. Want de uitbreidingsplannen van VSV betreffen namelijk niet het mogelijk te bebouwen stuk grond langs de Grote Buitendijk. Dan zou wat ons betreft ook gelden: ‘Afspraak is afspraak’. Ik denk dus dat we het zo niet moeten doen, want de beperkende factoren die nu niet mee zouden mogen doen, zijn van veel groter belang dan alleen maar ja of nee antwoorden op bouwen langs de Grote Buitendijk.

  Hopelijk helpt dit de inzichten te verruimen.

  Met vriendelijke groet,

  Namens Actiegroep Velserbroek Oost,
  Peter Luit

Laat een reactie achter