Beeckestijn en meer

bron: Henk Wijkhuisen

De kogel is door de kerk: Beeckestijn kan verkocht worden

Gisteravond was het dan zover: De overgrote meerderheid van de raad heeft het College van B&W fiat gegeven om verder te gaan met de verkoop van Beeckestijn aan de Dienst Landelijk Gebied. Een heugelijk moment, omdat daarmee een slepende kwestie van jaren eindelijk lijst te zijn opgelost. Bovendien komt Beeckestijn in goede handen van Natuurmonumenten en de Stichting Hendrik de Keyzer. Beide organisaties hebben hun nut en kwaliteit wel bewezen in de afgelopen jaren.

Gekoppeld aan deze verkoop zitten enkele percelen weidegrond nabij de Grote Buitendijk in De Velserbroek. En helaas heeft dit tot enorm veel commotie geleid, waardoor bijna de mijlpaal die bereikt is met de verkoop van Beeckestijn werd overschaduwd. En dat allemaal door een krantenbericht, dat al uitging van bebouwing, terwijl we in het najaar pas opstarten met een uitgebreid onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor ontwikkeling van de groenstrook tussen de A9 en de Grote Buitendijk.

In ons verkiezingsprogramma hebben we gesteld tegen bebouwing van gronden bij de Grote Buitendijk te zijn. In dat standpunt is niets veranderd. We zitten echter inmiddels in een samenwerkingsverband met PvdA, VVD en CDA. En om met elkaar tot werkbare afspraken te komen moet je geven en nemen, anders is er in dit land nooit een bestuur te vormen. We leven nu eenmaal in een land met politieke minderheden. En het product van zo’n afspraak heet een coalitieaccoord. Sommige mensen denken dat je het poot stijf moet houden. Die hebben duidelijk nooit samengewerkt, want samenwerken betekent compromissen sluiten. Bij de groenstrook van de Grote Buitendijk is dus besloten om onderzoek te doen naar alle belangrijke aspecten die hier een rol spelen met het oog op een eventuele ontwikkeling. Dat is dan wat je uit zo’n samenwerking kunt halen en hopen dat dergelijke onderzoeken gunstig uitpakken voor de eigen visie.

Hadden we niet in de coalitie gezeten, dan was wellicht de huidige gang van zaken anders gelopen. Mensen die nu het hardst roepen dat ze in ons teleurgesteld zijn, moet wel beseffen dat er maar vier politieke partijen zijn geweest die nadrukkelijk tegen bebouwing van de groenstrook van de Grote Buitendijk waren. Wij zijn daar een van en samen met die andere partijen hebben we negen zetels! Voor een meerderheid heb je in Velsen 17 zetels nodig. Daar komt ook nog eens bij dat er helemaal niet zoveel mensen op ons hebben gestemd in de Velserbroek en dat zelfs bij de stemlocalen nabij de Grote Buitendijk weinig mensen bereid waren om ons te steunen in politieke zin.

Kortom, laten we eerst maar eens afwachten wat al die onderzoeken in het najaar gaan opleveren, voordat we ons al blij of boos maken over zaken die nog helemaal niet duidelijk zijn.

En laten we vooral blij zijn dat de gronden nu van de gemeente zijn en niet van een projectontwikkelaar! Dus bewoners van de Grote Buitendijk, tel ook eens je zegeningen.

Voorlopig kunnen we gerust op vakantie met het feit dat Beeckestijn in goede handen komt. Een prestatie, waar onze wethouder, Annette Baerveldt, een enorme positieve rol in heeft gespeeld!

Laat een reactie achter