Bijeenkomst Grote Buitendijk in Polderhuis

Persbericht

Zaterdag 30 juni organiseert de Actiegroep Velserbroek Oost om 11.00 uur een bijeenkomst in Het Polderhuis. De Actiegroep is het zat om als Velserbroekers nog langer buiten spel te staan in het spel dat Grote Buitendijk heet. Ze heeft wethouders Baerveldt en Korf gevraagd om uitleg te geven over wat er tot nu toe gebeurt en afgesproken is; wat de gemeente van plan is met de groenstrook en wat er nu onderzocht gaat worden.

De kranten staan de laatste dagen bol van de grondruil Beeckestijn – Grote Buitendijk te Velserbroek. Samen met de op verzoek van de gemeente Velsen verplaatste rode contour in het provinciale streekplan, lijkt het bezit van de gronden een volgende stap op weg naar bebouwing tussen de Grote Buitendijk en de A9. En
de bewoners weten van niks. Zij worden al een paar jaar in slaap gesust met de opmerking dat er nog niks vast staat en dat alles nog onderzocht moet worden.

Ondertussen lopen VSV en Westwaard bij de gemeente de deur plat met hun bouwplannen.
De Actiegroep Velserbroek Oost is steeds sterker van mening dat nieuwe woningbouw al lang niet meer nodig is en alleen bedoeld is om de kas van de gemeente verder te spekken. De bevolking van Nederland gaat krimpen en Velsen kan haar woningbouwtaakstelling gemakkelijk halen met woningbouw op het ziekenhuisterrein, Oud-IJmuiden en het Stadspark. Bouwen voor starters en ouderen
kan heel goed op plekken in Velserbroek waar scholen vrijkomen, zoals bijvoorbeeld bij De Hofgeest. Dus extra woningen heeft Velsen helemaal niet nodig en als je het laatste stukje groen langs de Grote Buitendijk opgeeft, komt het nooit meer terug.

Oftewel een onderzoek naar de Grote Buitendijk moet niet gaan om de vraag HOE er gebouwd kan worden, maar OF er wel gebouwd moet worden. En de Velserbroekers moeten betrokken worden bij een dergelijk onderzoek. Over dit soort zaken en het spelletje wat er gespeeld wordt tussen gemeente, provincie, VSV en zelfs het rijk wil de Actiegroep samen met de bewoners van Velserbroek de beide wethouders aan de tand voelen. Iedereen is welkom op zaterdag 30 juni, 11.00 uur in het Polderhuis.

Laat een reactie achter