Milieudefensie kraakt leegstaand bedrijventerrein

Op 30 november 2005 heeft Milieudefensie een stuk grond gekraakt op het grootschalige bedrijventerrein Moerdijk. De grond is eigendom van Shell en ligt al ruim dertig jaar braak.
Op het terrein wordt het kantoor van ‘Makelaardij Milieudefensie’ gevestigd onder het motto: ‘Hier bewijst Milieudefensie dat Moerdijk-2 overbodig is — op Moerdijk-1 is nog 300 hectare direct beschikbaar.’ Milieudefensie vindt het bespottelijk dat minister Dekker in de Nota Ruimte de aanleg van en tweede bedrijventerrein bij Moerdijk van 600 hectare aanmerkt als ’topproject’, terwijl op het bestaande bedrijventerrein nog minstens 300 hectare braak ligt. Bovendien blijkt uit het onderzoek Nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek dat aanleg van Moerdijkse Hoek overbodig is.

Laat een reactie achter