Forse kritiek op aanpassingen in ontwerp-Structuurvisie

Nog vóór het begin van de officiële inspraak op de ontwerp-Structuurvisie in Velsen een feit is, bestaat er veel kritiek op de aangekondigde aanpassingen in het concept. De gemeente wil aan de hand van de zeshonderd binnengekomen reacties de Structuurvisie op vijftig punten aanpassen.

Voor veel betrokkenen in het nog maar de vraag of de wijzigingen te rechtvaardigen zijn. Dit bleek gisteravond tijdens een informatieve vergadering van de raadscommissie ruimte waarin het onderwerp ter sprake kwam. Een aantal sprekers stelde tevens vraagtekens bij het democratisch gehalte van de participatie.

In klankbordgroepen zaten bewoners, woningcorporaties, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen die hun zegje konden doen over de verdere invulling van de ruimte in de gemeente Velsen. De Structuurvisie is opgesteld omdat Velsen van de provincie Noord-Holland tot 2015 in totaal 2.800 woningen moet bouwen.

,,Die zogeheten vrije participatie was een schokkende ervaring”, aldus een zichtbaar teleurgestelde vertegenwoordiger van platform Velserbroek-Oost. Volgens de inspreker is het totaal onduidelijk hoe de zeshonderd reacties zijn verwerkt in het voorlopig rapport dat begin volgend jaar de inspraak ingaat. Evenmin is volgens hem bekend of alle reacties even zwaar zijn meegewogen.

Raadslid Wim Westerman (GroenLinks) kon de kritiek delen. ,,In het voorlopig verslag lees ik weinig reacties op de mogelijke randweg om Driehuis. Terwijl daar tijdens de inspraakavonden veel over werd gesproken. Betekent dit nu dat die specifieke reacties worden meegenomen in het LVVP (een alomvattend verkeersplan voor de gemeente, red.)?”

Veel kritiek was er ook van bewoners uit Santpoort-Zuid die massaal op de vergadering waren afgekomen. Voor dit gemeentedeel wordt het plantsoen aan de Olga van Gotschlaan bestemd voor woningbouw, net als de groenstrook langs de Willem de Zwijgerlaan en de spoorbaan. Volgens inspreker Dolf Boddeke is het bosgebied een uniek stukje natuur, een oeroude strandwal met een eeuwenoud eikenbos. In de loop der jaren hebben zich daar volgens hem bijzondere en beschermde diersoorten gevestigd, waaronder de wijngaardslak. Daarbij komt nog eens dat volgens Boddeke het stuk grond in 1940 ‘om niet’ aan de gemeente Velsen is geschonken door mr. A. Stoop.

,,Huizenbouw is dus niet mogelijk”, aldus Boddeke. De betrokken ambtenaar van de gemeente Velsen zei echter dat de notariële akte inmiddels door deskundigen is onderzocht en dat wijziging van de inrichting van het terrein zeer wel mogelijk is.

Bron: IJmuider courant
Pieter van Hove – woensdag 08 december 2004

Laat een reactie achter