Verkeer Velserbroek staat nu al vast, toch meer woningen?

Kunnen er in Oud-IJmuiden vlak naast Corus wel woningen worden gebouwd? Het verkeer in Velserbroek staat nu al vast, moet je dan nog 400 woningen aan de grote Buitendijk bouwen? En kun je
dat mensen wel aandoen als er nu al zoveel vliegtuigen overkomen?

Jong Velsen, de jongerenraad van Velsen, had gisteravond pittige vragen over de zogenaamde Structuurvisie na een presentatie van het plan door gemeentelijk stedenbouwkundige Jacques Warmerdam.

Warmerdam had eerst uitgelegd dat Velsen van de provincie veel woningen moet bouwen tot 2015, maar dat er al 800 zijn gerealiseerd en 1200 in de planning zitten. ,,We hebben de mogelijkheden voor woningbouw bekeken en we zitten eigenlijk ruim in ons jasje”, aldus Warmerdam.
Op grond van de mogelijkheden en beperkingen zijn er drie woningbouwmogelijkheden gekozen die het makkelijkst zijn te realiseren om de resterende 500 woningen te bouwen: in IJmuiden (Heerenduinweg), Driehuis (Waterloo en De Luchte) en Velserbroek (Hofgeest/Grote Buitendijk).

Het is de jongerenraad niet ontgaan dat Velserbroek nu al een verkeersknooppunt is. Maar, stelde Warmerdam daar tegenover, de huidige verkeersopstoppingen staan los van de mogelijke bouw aan de Grote Buitendijk, want het probleem is er nu al. Door het kruispunt Velserbroekse Dreef/De Kamp en De Kamp aan te pakken kunnen die worden opgelost. ,,De 400 woningen aan de Grote Buitendijk leveren volgens verkeersdeskundigen geen nieuwe problemen op”, aldus de stedenbouwkundige.

En de vliegroutes van Schiphol leiden niet over het bouwgebied, maar erlangs. ,,Bovendien weten mensen die daar gaan wonen dat er vliegtuigen overkomen”, stelde Tim Schoondergang van de
jongerenraad. Het plan van voetbalclub VSV om zichzelf te verhuizen en op de huidige plek van het sportcomplex woningen te bouwen, is niet in de Structuurvisie opgenomen. Omdat het een uitwerkingskwestie is, maar ook omdat volgens de gemeente de rekensommen van VSV en haar projectontwikkelaar niet kloppen.
,,Er wordt gerekend met een opbrengst van 32 miljoen, maar de kosten zijn niet meegerekend”, aldus Warmerdam. Bouwen aan de Grote Buitendijk is volgens milieuwetgeving mogelijk tot 50 meter van snelweg A9, maar daarvoor hoeft VSV niet te verhuizen. ,,Als de club twee kunstgrasvelden krijgt, kan worden volstaan met de huidige vier velden. Dat is allemaal nagerekend.”

Oud-IJmuiden had ook de aandacht van de jongerenraad. Of daar überhaupt wel woningbouw mogelijk is vanwege de nabijheid van Corus, zo luidde de vraag. Warmerdam: ,,Corus is niet het probleem. In de IJmuidense haven zijn 300 geluidsbronnen, dat is het probleem. Er is nu een rekenprogramma ontwikkeld om de bouwplannen tegen die geluidsbronnen af te zetten. Daaruit zal blijken of de huidige plannen haalbaar zijn of moeten worden aangepast.”

Het was al met al een bijeenkomst waar vooral de hoofdzaken aan de orde kwamen. Het niveau van de discussies was hoog. Stedenbouwkundige zinnen als ,,Het verkeersplan LVVP is een sectorale nota die parallel aan de Structuurvisie is opgestart en waarvan de berekeningen meteen zijn meegenomen” zijn voor de leden van de jongerenraad gesneden koek, evenals termen als verdichting, ecologische verbindingsroutes, contouren en Habitat-richtlijnen. Die vormden geen enkele belemmering voor Warmerdams gehoor.

Bart Boele
IJmuider Courant, woensdag 13 juli 2005

Laat een reactie achter