Protestactie in Velserbroek groot succes

winkelcentrum.jpgAfgelopen zaterdag werden vele bezoekers van het Winkelcentrum Velserbroek direct geconfronteerd met de vraag of hun woonwijk volgebouwd zou mogen worden. Ruim 80% van het aangesproken publiek was tegen verdere bebouwing rond Velserbroek en wilde spontaan meedoen aan de protestactie.

De actiegroep Velserbroek-Oost is tevreden met deze eerste actie in het Winkelcentrum. Paul de Wolf: ‘Tijdens de actie in het winkelcentrum hebben we te maken gehad met de mening van bewoners uit de gehele wijk. De mensen zien nu al de problemen in de wijk; huizen staan dicht op elkaar, er is weinig plek voor het parkeren van de auto’s, de ontsluiting van de wijk is slecht en door de bezuinigingen komt er nog minder geld voor de noodzakelijke voorzieningen. Nog meer woningen bouwen betekent dat de druk op de huidige voorzieningen nog verder toeneemt. Sommige mensen refereren aan hoe de wijk destijds is gepland met een groene zoom als compensatie voor de dichte bebouwing. Ook uit de discussies bleek dat het onderwerp zeer leeft onder de Velserbroekers. Aan de hand van de luchtfoto werd bijvoorbeeld de voorgestelde aansluiting op de A9 zeer wenselijk geacht. Ook de argumenten van geluidsoverlast van de vliegtuigen en de A9 werden veelvuldig genoemd. Iedereen wil toch prettig wonen?’

De actiegroep heeft naast hun nieuwsbrief een voorbeeld inspraakreactie gemaakt. Petre Luit: ‘Onze actie wordt vooral ondersteund doordat wij de mensen helpen om hun tegenstem aan de gemeente te laten horen.’ Alleen luistert de politiek nog niet in tegenstelling tot Santpoort, Driehuis, Velsen-Zuid en IJmuiden. Dankzij Velsen-Lokaal zijn de woontorens langs het kanaal van de baan, een CDA-wethouder maakt zich sterk voor woningbouw in Velsen-Noord (waar de bewoners wél graag meer woningen willen) en dankzij de VVD blijft het Olga van Gotzplantsoen en vele andere kleine groene plekken in en langs de randen van de “dure” wijken groen en onbebouwd. In Velserbroek kan de gemeente geld verdienen (goede grondverkopen, budgettair neutraal de wijk inrichten, OZB innen en een hoger salaris voor de wethouders door de toename van het inwoneraantal). Moeten de Velserbroekers hun mond dan maar houden en blij zijn dat ze een woning hebben?’

Intussen hebben 1500 bewoners ook de nieuwsbrief en een voorbeeld inspraakreactie in hun brievenbus ontvangen. Paul de Wolf: ‘We hebben al uit verschillende reacties gehoord dat die bewoners de schriftelijke inspraak hebben opgestuurd. De gemeente wordt nu geconfronteerd met een massaal protest. Ook tijdens de participatie van de vorige plannen kwam de helft van de reacties uit Velserbroek. Om deze reacties kunnen zowel de gemeente als de project ontwikkelaars onmogelijk heen!’

Ook voor volgende week staat een actie gepland in het winkelcentrum van Velserbroek. Dan zullen een aantal leden van de actiegroep op zaterdagochtend vanaf ongeveer 10:00 uur aanwezig zijn, om de bouwplannen te tonen en de argumenten tegen bebouwing te verduidelijken. Het belang van een kwalitatief goede woonwijk geldt immers voor iedereen, niet alleen voor de bewoners van de Grote Buitendijk. Met een fotoboek op de website (www.home.zonnet.nl/infovelserbroek) illustreert de actiegroep zijn visie op Velserbroek.

Laat een reactie achter