Bebouwing Grote Buitendijk valt slecht

Bron: Marco Mekenkamp

De bewoners van Velserbroek hebben in de ontwerp-Structuurvisie van de gemeente Velsen vooral problemen met de bebouwing van de Grote Buitendijk. Dat bleek gisteravond tijdens de participatieavond die in de Burgerzaal van het stadhuis in IJmuiden werd gehouden.

In eerste instantie was de bijeenkomst in het Polderhuis te Velserbroek gepland, maar er werd zo’n grote opkomst verwacht dat het Polderhuis te klein zou zijn. Toch waren de 110 stoelen in de Burgerzaal niet allemaal bezet.

In een wat rumoerige bijeenkomst blijkt de bebouwing van de Grote Buitendijk richting de A9 een heikel punt. Een bewoner verklaart tijdens de pauze: ,,Ik heb een randwoning gekocht aan de Grote Buitendijk. Dat staat zelfs op papier.” En dan ironisch: ,,Nu lijkt het dat ik een gewone woning aan de Grote Binnendijk krijg.” Toch doet deze bewoner in de discussie zijn mond niet open.

Anderen nemen geen blad voor de mond en vragen zich verbaasd af waarom Velserbroek, een wijk met in hun ogen veel te weinig groen, de groenstrook aan de Grote Buitendijk moet opofferen voor woningbouw. ,,Je kan volgens mij ook zeggen: het is vol genoeg”, stelt een man wat grimmig. De ambtenaren antwoorden dat zij alleen aangeven waar mogelijk gebouwd kan worden. Of er op die plaats gebouwd moet worden, is uiteindelijk een zaak voor de politiek.

De vraag of er dan in Velserbroek geen groenvoorziening bij kan komen, wordt met enige terughoudendheid beantwoord. ,,Wanneer we meer groen in de wijk willen brengen, dan zullen we tot herstructurering moet overgaan omdat er geen ruimte is. Maar herstructurering is nu niet aan de orde.”

Een andere bewoonster vraagt zich af waarom de gemeente wil gaan bouwen in een aanvliegroute voor Schiphol. ,,Als je daar woont, dan kan je niet eens lekker in je tuin gaan zitten vanwege het lawaai.” De ambtenaren kunnen niet anders melden dan dat bebouwing binnen de wettelijke normen van geluidshinder valt. ,,De ervaring van mensen is subjectief. Wij moeten ons aan de normen houden en bebouwing op die plek valt geheel binnen die normen.”

Eveneens een heikel punt is de verkeerssituatie in Velserbroek. ,,Je staat nu al dagelijks in de file”, constateert een bewoner. ,,En dan willen jullie nog meer woningen bouwen. Dat betekent nog meer verkeer. En wat dacht je van zaterdag. Als ik naar het winkelcentrum wil, dan moet ik vaak drie rondjes rijden om een parkeerplaats te vinden.”

Verkeersambtenaar Nico Molenaar kan de aanwezigen vertellen dat de gemeente na de zomer met voorstellen komt om de verkeersdoorstroming te verbeteren. ,,We gaan dan de kruising van De Kamp met de A208 in participatie brengen. En een eventuele uitbreiding van het aantal woningen in Velserbroek is dan natuurlijk in de plannen doorgerekend.”

Laat een reactie achter