Wijk moet fort langs A9 worden

Bron: IJmuider Courant

Voetbalvereniging VSV heeft niet alleen plannen gemaakt voor een groter sportcomplex aan de rand van Velserbroek, maar heeft meteen een nieuwe wijk bedacht langs de snelweg. Voor de weilanden tussen Grote Buitendijk en A9 is een bouwplan voor 586 appartementen, rijtjeswoningen en vrijstaande huizen gemaakt. Daarvoor moeten de huidige voetbalvelden worden bebouwd en het tennispark, het rugbyveld en VSV verhuizen.

Het plan is gisteravond gepresenteerd aan de sponsors van de club door directeur R. Mastenbroek van het IJmuidense bouwbedrijf Scholz. Dit bedrijf zit weer in Westwijk BV, de projectontwikkelaar voor het gebied. Westwijk heeft het huidige sportcomplex van VSV al gekocht met het doel daar woningen te bouwen. Mastenbroek hoopt toestemming van de gemeente te krijgen om de nieuwe wijk, die aansluit op het huidige VSV-sportpark, te realiseren.
De langgerekte wijk moet de uitstraling van een fort krijgen. Een lang talud met gebouwen in de vorm van grote uitkijktorens, waar bijvoorbeeld de kantine van de tennisclub in kan, zal als geluidsbuffer tegen de snelweg dienen. De architecten Ybema, Visser en Dragstra uit Harlingen willen de plek hiermee laten opgaan in de Stelling van Amsterdam, de verdedigingswerken die om de hoofdstad liggen.

Het plan loopt van het huidige, volgens de club te kleine, VSV-complex aan de Hofgeesterweg tot bijna aan de Westbroekplas. Op de hoofdleidingen wordt niet gebouwd en de historische boerderijen blijven staan. Op het huidige VSV-terrein zijn woningen gedacht, evenals op het tegenoverliggende rugbyveld en tennispark, die beide naar de overkant van de Oostlaan zouden moeten verhuizen. VSV zelf schuift verder op naar een gebied dat doorloopt tot aan het Koeriersterspad.

Het zogenoemde Centrumgebouw, dat ter hoogte van de Langemaad is getekend, ligt midden in dit complex. In dit multifunctionele gebouw van 100 bij 90 meter is ruimte voor een supermarkt, sportclub, feestzaal en mogelijk een hotel. Aan de andere kant komt een tribune voor VSV.

Tribunes worden ook verwerkt in het talud. Richting Westbroekplas zijn waterwoningen geplant. Daar komt ook een van de vier hoge gebouwen die als blikvangers de lengte van de wijk zullen markeren. ,,Maar het is nog geen zaligmakend plan”, waarschuwt Mastenbroek. ,,Het kan nog twintig keer op de schop gaan.” Met de andere sportclubs is niet overlegd. Ook is nog niet duidelijk of er vanwege de geluidsnormen wel 586 woningen passen in dit gebied.
Het plan botst op onderdelen met de onlangs gepresenteerde structuurvisie van de gemeente Velsen, die bijvoorbeeld het huidige VSV-terrein groen laat. Overigens mag een groot deel van de weilanden volgens deze visie wel worden bebouwd.
VSV had al eens eerder profijt van de unieke positie dat ze eigen grond bezit. Toen de club eind tachtiger jaren van Driehuis naar het kinderrijke Velserbroek wilde verhuizen, werden de sportvelden verkocht aan bouwcombinatie Scholz Holleman en Meijer, die er woningen bouwde en in 1997 in Velserbroek een nieuw complex neerzette.

Laat een reactie achter