Provincie: Huizen vóór natuur

Bron: Haarlems Dagblad/IJmuider Courant

De provincie Noord-Holland sluit niet uit dat een deel van het nog aan te leggen groengebied Zwaansbroek in het westen van de Haarlemmermeerpolder toch wordt opgeofferd aan woningbouw. Het zou dan met name gaan om gedeelten van Zwaansbroek-Oost, het gebied tussen de Venneperweg en Bennebroekerweg.

,,Als Haarlemmermeer geen andere mogelijkheden meer heeft om te voldoen aan haar woningbouwtaakstelling dan wordt het lastig voor de provincie om het groenproject Zwaansbroek toch geheel volgens plan uit te voeren”, zegt een provinciewoordvoerder. Gedeputeerde Poelmann spreekt nu over een ‘zo volledig mogelijke’ uitvoering van de oorspronkelijke plannen, die voorzien in een aaneengesloten groengebied van 800 hectare tussen Zwaanshoek en Lisse.

Haarlemmermeer is naarstig op zoek naar nieuwe locaties voor woningbouw. Met de provincie en andere gemeenten in het noordelijke deel van de Randstad is overeengekomen dat er tot 2030 in de poldergemeente 19.000 woningen moeten worden gebouwd. Het rijk dreigt die plannen echter te dwarsbomen. Het kabinet lijkt in haar concept-nota Ruimte de voorkeur te geven aan verdere groei van Schiphol. Dat maakt nieuwe woningbouwlocaties bijna onmogelijk. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling M. Bezuijen sprak al de vrees uit dat Haarlemmermeer hierdoor ‘op slot gaat’.
De gemeente heeft daarom haar oog laten vallen op de westrand van de polder en wil daar de mogelijkheden voor woningbouw onderzoeken. Juist in dit gebied is het de bedoeling om de komende jaren groengebieden aan te leggen. De gemeente heeft onlangs bij de provincie een verzoek neergelegd om te praten over een andere invulling van Zwaansbroek.

,,We zijn niet blij dat de gemeente van deze afspraken af wil”, zegt de provinciewoordvoerder. ,,Maar we moeten 19.000 woningen nerzetten en zijn op zoek naar alternatieve bouwlocaties, waarbij we Zwaansbroek niet zomaar zullen opgeven voor woningbouw. Als deze maand het rijk in de nota Ruimte echter een ander besluit neemt dan zullen we er opnieuw naar kijken.” Overigens is het gebied tussen de Hoofddorpse Vinexwijk Floriande en Heemstede nog steeds in beeld voor de bouw van zo’n zevenduizend woningen.
Inmiddels is al wel begonnen met de uitvoering van de eerste fase van Zwaansbroek. Aan weerszijden van de provinciale weg N207 wordt 180 hectare beplant met bomen en struiken.
Daarnaast worden er waterpartijen gegraven. Het eerste deel van het nieuwe bos wordt naar verwachting in het najaar opengesteld voor het publiek. Alle andere projecten van Haarlemmermeer Groen staan niet onder druk, verzekert de provinciewoordvoerder.

Laat een reactie achter