Velsen wil van talloze regels af

Bron: IJmuider Courant

Velsen moet proefgemeente worden om de talloze regels en wetten ‘met enige soepelheid’ te kunnen toepassen. ,,Overal waar we iets willen doen is wel een spoorlijn, een snelweg, een bedrijf of een natuurgebied in de buurt. Die hebben allemaal hun eigen geluids-, stof- of lawaaizone, waardoor je altijd met allerlei regelingen en wetten hebt te maken”, zegt wethouder Romeyn (ruimtelijke ordening).
Romeyn pleit er voor, met de gloednieuwe Structuurvisie Velsen in de hand, om Velsen aan te melden als pilotproject om ‘anders’ om te gaan met de talloze regels en voorschriften. Dat moet dan in het verlengde liggen van Stad en Milieu, een proef die stadsvernieuwing in IJmuiden mogelijk maakt ondanks beperkende geluids- en andere zones van industriecomplexen in de buurt.

,,Hoe vaak we voor dit plan niet naar de provincie moeten”, zegt Romeyn over de Structuurvisie. Er zijn allerlei woningbouwplannen bedacht, omdat Velsen van de provincie de komende vijftien à twintig jaar zo’n drieduizend woningen moet bouwen. Urban villas aan de Willem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid, bouwen tussen Velserbroek en A9, tussen Driehuis en de spoorlijn en in Velsen-Noord: voordat die plannen kunnen worden gerealiseerd zijn, behalve overleg met bewoners en bedrijven, onderzoeken, aanvragen en mogelijk ontheffingen van allerlei milieuwetten nodig.

,,Velsen is een unieke gemeente”, vindt Romeyn. Natuur, landgoederen, karakteristieke dorpen, kanaal, haven, vis en industrie zijn er allemaal te vinden. Maar Velsen is volgens Romeyn ook uniek omdat hogere overheden voor bedrijvigheid, verkeer, natuur en wonen allerlei beschermende of beperkende maatregelen hebben opgesteld.

Bouwen langs een snelweg mag niet, bouwen in aangewezen natuurgebied, langs een spoorlijn en in de buurt van industrie evenmin, bouwen vlak langs een scheepvaartroute mag wel maar niet als het binnen de geluidszonering van industrie valt. Romeyn is niettemin optimistisch over de mogelijkheid plannen uit de Structuurvisie te realiseren. De plannen binnen de bestaande bebouwde gebieden, de zogenaamde inbreidingen, maken grote kans. Dat heeft als voordeel dat de bouwplannen die het meest te maken hebben met beperkende zoneringen, de grotere uitbreidingen, pas als laatste aan de beurt zijn.

Laat een reactie achter