Nieuwsbrief 3: november 2003

Waarom 8 november deze actie?

We moeten de aandacht van de gemeente trekken en we willen de bewoners alert houden. De signalen zijn dat de plannenmakers bij de gemeente woonbebouwing nastreven en bijvoorbeeld opnemen in de structuurvisie. De sterke lobby van VSV, wier plannen de hele groenstrook betreffen, moet ook niet worden onderschat. We hebben een sterk tegengeluid nodig. We missen een visie bij de gemeente; wordt er wel nagedacht over hoe het verder moet met Velserbroek en zo ja: waarom horen wij daar niks over? We kunnen als inwoners van Velserbroek toch niet zomaar over ons heen laten lopen!

We zitten niet stil………
Sinds augustus 2002, toen de provincie in het streekplan bebouwing op de strook langs de A9 mogelijk begon te maken, is de Actiegroep Velserbroek Oost onverminderd actief. Recente zichtbare activiteiten zijn de prachtige poster ‘Boehh tegen bebouwing’ (ontwerp: Paul Rijke) en het prominente artikel in de IJmuider Courant waarin Peter Luit -onlangs toegetreden tot de actiegroep- zijn visie op de gang van zaken geeft (ook te lezen op onze website). Onzichtbaar zijn vele andere activiteiten waar enorm veel tijd in gaat zitten. Vergaderen, stukken lezen, spreekuren van partijen bezoeken, folders maken, reacties op officiële stukken schrijven, enzovoorts. Gelukkig melden zich regelmatig mensen om te helpen met de strijd om de prachtige groenstrook te beschermen tegen ondoordachte plannenmakerijen.
Voor een goed overzicht voor alles wat we in het laatste jaar gedaan hebben, verwijzen we naar onze website.

Onze kinderen moeten straks toch ook wonen……
Dat is absoluut waar, maar we hebben niet de indruk dat de bebouwingsplannen woningen voor starters of jongeren betreffen, daar wordt het allemaal veel te duur voor. Gaat het alleen om het tegemoet komen aan de bouwopgave die de gemeente krijgt opgelegd (3100 woningen in Velsen) en waar bij lange na niet aan tegemoet kan worden gekomen? Of wordt er echt nagedacht over de toekomst van Velserbroek???? Grootschalige woningbouw brengt de wijk waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen.

Wat is het verdere traject?
De woonvisie, waar wij ook op hebben gereageerd, wordt niet als apart punt behandeld maar opgenomen in de behandeling van de structuurvisie. Momenteel vinden ‘klankbordgroepvergaderingen’ plaats voor de structuurvisie. De actiegroep wordt niet in de officiële inspraak als partij uitgenodigd. Daarvoor worden we doorverwezen naar het Wijkplatform. Wij vinden dat niet terecht; we vinden dat plannen van deze omvang rechtstreeks met de betrokkenen moeten worden besproken. We blijven onze voet tussen de deur houden bij de gemeente (we hebben aangevraagd om hierover 25 november in te spreken in een commissievergadering) en zullen ‘lawaai maken’ waar en wanneer dat maar kan.

Op waarschijnlijk 13 januari wordt de structuurvisie in de commissie Ruimte en Wonen besproken; ook daar hebben wij een aanvraag ingediend om in te spreken. Het participatietraject loopt van 14 januari 2004 t/m 11 februari 2004 (dit alles onder voorbehoud). De tijd om plannen nog te beïnvloeden is beperkt. Het is nu of nooit!!
Actie oproep voor actiefoto op 8-11-2003
Wij hebben uw steun hard nodig!

· Wilt u ook dat Velserbroek niet in zijn geheel wordt bebouwd met woningen?

· Heeft u ook het gevoel dat Velserbroek een wel heel makkelijke prooi is voor de gemeente Velsen, doordat er te weinig protesten komen vanuit de bevolking?

· Wilt u ook de brede groenstrook langs de A22/A9 in stand houden voor het behoud van het leefgenot?

· Vindt u ook dat Velserbroek inmiddels vol genoeg is en dat er te weinig wordt gedaan voor de jeugd?

· Denkt u ook dat de files alleen nog maar toenemen en scholen verder zullen uitpuilen?

· Kom dan voor een duidelijk zichtbaar protest op 8 november van 10:00 tot ca. 10:30 uur naar de Grote Buitendijk tegenover Basisschool het Anker voor het tonen van uw protest. Neem uw poster mee, of koop er één ter plekke voor een grote actie foto.
Nog geen handtekening geplaatst tegen bebouwing? Vul de antwoordstrook in en lever deze tijdens de actie bijeenkomst in, of op Grote Buitendijk 114. U kunt uw protest ook kenbaar maken op onze website: www.home.zonnet.nl/infovelserbroek/

Laat een reactie achter