Nieuwsbrief 1: december 2002

Het is alweer een paar maanden geleden dat we bij u aan de deur zijn geweest om handtekeningen te verzamelen tegen de plannen van de provincie om de mooie weilanden aan de overkant van onze huizen vrij te geven voor bebouwing. Graag willen we u middels dit schrijven op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

We hebben uw handtekeningen vergezeld van de brief die u allen heeft ontvangen opgestuurd naar de provincie. Vervolgens heeft José van Giezen (nummer 120) op de inspraakavond die door de provincie was georganiseerd in november een mondelinge toelichting gegeven middels een warm pleidooi. Alle bezwaren zijn genoteerd en op dit moment is nog niet bekend wat de provincie daarmee gaat doen. Inmiddels is de mogelijkheid voor bebouwing ook opgenomen in de concept structuurvisie van de gemeente Velsen. Daarom heeft het ‘actiecomité’ ook een afspraak gemaakt met een beleidsmedewerker van de gemeente Velsen om te vernemen in welk stadium de plannen zich bevinden. Dit gesprek zal in januari plaatsvinden.

Naast de plannen voor bebouwing hebben er ook al diverse berichten in de krant gestaan over plannen voor een speeltuin aan de Grote Buitendijk. Ook daarover proberen wij geïnformeerd te worden. Wij hebben contact opgenomen met het Wijkplatform en met een medewerker van de gemeente en zijn tevens van plan om contact te leggen met de stichting speeltuinvereniging. Nadrukkelijk niet om bezwaar te maken tegen een speeltuin aan de Grote Buitendijk (wij hebben daarover immers nooit uw mening gevraagd) maar om te zorgen dat we een gesprekspartner worden en alle nieuwe informatie uit de eerste hand vernemen, en niet uit de krant.

Samenvattend nog niet veel nieuws te melden dus. We hebben ons ingezet om zo veel mogelijk informatie te krijgen. Als we alle informatie op een rijtje hebben, kunnen we bekijken of het tijd is geworden om in actie te komen. De krant er bij halen? Politieke partijen bewerken? De rugstreeppad in de strijd gooien? Het woord ‘actiecomité’ staat tot nog toe bewust tussen haakjes, want van actie is nog geen sprake. Maar daar kan spoedig verandering in komen. Wij zullen u door middel van nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte houden.
Heeft u interesse om ook mee te denken of in de toekomst mee te helpen? Neemt u dan contact op met een van de leden van de ‘actiegroep’.

Rest ons u een heel gelukkig 2003 te wensen met hopelijk veel gunstige ontwikkelingen!

Laat een reactie achter